nieuws

Bouwer renoveert flat buitenlangs

woningbouw 33

Bouwer renoveert flat buitenlangs

Corporatie Seyster Veste wil niet dat aannemer Van Dillen het verticale bouwtransport voor de renovatie van de Montessoriflat in Zeist binnendoor afwikkelt. Mensen en materialen gaan daarom langs de buitengevel.

De Montessoriflat telt 287 woningen, verdeeld over zeven portieken en veertien verdiepingen. Seyster Veste is de eigenaar van ongeveer tweehonderd woningen. Voor de renovatie van de huur- en koopwoningen verlaat projectleider Dennis Deurloo van Van Dillen zich onder meer op een twinlift voor het transport van materialen en mensen. De lift ontsluit de steigers die per portiek over alle verdiepingen langs de buitengevel zijn opgesteld. Met twee motoren die elk een eigen elektrische aansluiting hebben, hoopt Deurloo op een continu verticaal bouwtransport. “Mocht een motor uitvallen, dan kan de monteur de mankementen verhelpen terwijl de lift in gebruik blijft.” Van Dillen heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met leverancier Böcker Nederland uit Velddriel.

Meer inzicht

Haperingen in het verticale bouwtransport kunnen het tempo van de renovatie flink hinderen. Dat tempo ligt hoog: elke dag begint de renovatie van drie appartementen. Op die manier zijn er 41 appartementen tegelijkertijd in uitvoering. Deurloo verwacht zo op 1 december gereed te zijn met het werk. Dat rappe tempo komt wat de aannemer betreft mede door de voorbereiding. De renovatie is uitgewerkt in twee proefwoningen. “Zo hebben we nog meer inzicht gekregen in de woningen waarmee de werkelijke uitvoering nog beter zal verlopen”, zegt directeur Cees van Dillen. De opdrachtgever stelde daarbij de eis dat de portieken één voor één worden uitgevoerd, mede om de overlast voor de bewoners te verminderen.

Collectieve warmwaterinstallatie

Per portiek worden de bestaande ketels in de ketelhuizen vervangen en wordt een collectieve warmwaterinstallatie aangebracht. Deze vervangt de individuele boiler in de woningen. De bestaande verwarmingsleidingen en de binnenriolering worden ook vernieuwd. Binnendeuren worden vervangen en in de kozijnen komt HR ++- glas. De buitenschil wordt schoongemaakt en geschilderd. Slechte plekken in het beton worden hersteld en de balkonvloeren worden opnieuw afgewerkt. Ook de dakbedekking wordt vernieuwd en de kelderboxen hersteld. Asbest verwijdert Van Dillen volgens de Cocon-methode die het bedrijf mede ontwikkelde. Jabor Advies uit Den Haag inventariseerde het asbest.

Reageer op dit artikel