nieuws

Vergeet nutsleidingen niet bij Stroomversnelling

woningbouw

Vergeet nutsleidingen niet bij Stroomversnelling

Bij de aanleg van nul-op-de-meterwijken moet in de toekomst meer rekening worden gehouden met de leeftijd en de staat van de nutsleidingen ter plekke. Anders moeten netbeheerders versneld afschrijven, wat onnodige maatschappelijke kosten oplevert.

Netbeheerder Liander kaartte de problematiek vorige week aan tijdens een symposium dat het organiseerde ter gelegenheid van de oplevering van de eerste stroomversnellingswoningen in de wijk Presikhaaf. Dura Vermeer, Portaal en partners hebben daar inmiddels acht woningen opgeleverd en gaan nu aan de slag met de resterende 88.

De eengezinswoningen uit de jaren zestig zijn omgebouwd tot all-electric woningen en hebben 35 zonnepanelen op beide vlakken van het zadeldak. Om de piekstroomproductie op zonnige dagen te kunnen opvangen moest de elektrische infrastructuur in de wijk worden verzwaard. Dat kostte Liander een ton voor het leggen van zwaardere kabels.

Afschrijving gasleidingen

Maar een veel grotere kostenpost voor de netbeheerder betrof de versnelde afschrijving van de gasleidingen in het wijkje, meldde ceo Ingrid Thijssen van Liander. “Die waren nog in 2009 vervangen en stonden nog voor 6,5 ton in de boeken. Die zouden nog 35 jaar lang worden afgeschreven, maar die post moest nu ineens worden afgeboekt.”

De kosten smeren netbeheerders nu uit over alle aangeslotenen

De kosten smeren netbeheerders nu uit over alle aangeslotenen. Omdat er nog maar weinig nul-op-de-meterwoningen zijn gerealiseerd, merken die daar nauwelijks iets van. “Maar als hun aantal in de honderdduizenden gaat lopen, zoals de bedoeling is, gaan die kosten wel oplopen”, waarschuwde Thijssen.

Het is één van de aspecten die komende tijd ter sprake moeten komen in de energiedialoog die het ministerie van Economische Zaken optuigt. Want bij een project als Presikhaaf gaat het toch om bijna 10 procent van de investeringskosten, al worden die niet op het project versleuteld, maar blijven ze verborgen onder de oppervlakte. Thijssen hoopt dat netbeheerders hoe dan ook vroeg worden betrokken bij nieuwe projecten.

Intensieve brainstorm

Dat gebeurde aanvankelijk ook bij Presikhaaf, weet Thijssen. Maar verderop in het proces, onder tijdsdruk, werden de partijen toch weer uit elkaar gespeeld en kwam Liander langs de zijlijn te staan. Toen in 2013 het stroomversnellingstraject startte organiseerden corporatie Portaal en aannemer Dura Vermeer eerst een snelkookpanachtige sessie met alle mogelijk betrokkenen. Ook Liander was toen een week lang van de partij bij een intensieve brainstorm waarin het concept voor Presikhaaf werd opgezet.

Op verzoek van de netbeheerder kwam toen een hybride concept uit de bus waarbij voor koken en tapwater nog een beroep werd gedaan op aardgas. Volgens Ronald Haafkes van Dura Vermeer was dat een zinvolle aanpak omdat in Presikhaaf grote gezinnen wonen met gemiddeld 4,5 personen per huishouden met uitschieters naar wel 11. “Dan kom je zonder gasaansluiting, als iedereen na elkaar onder de douche stapt, onvermijdelijk af en toe met tekorten te zitten aan warm tapwater.”

Vertraging

Eind 2014 werden de spelregels voor de Stroomversnelling door minister Blok aangescherpt

Maar eind 2014 werden de spelregels voor de Stroomversnelling door minister Blok aangescherpt, wat Portaal en Dura noopte om alsnog te kiezen voor een all-electric concept. Het leverde een paar maanden vertraging op en toen puntje bij paaltje kwam dienden ze via de site mijnaansluiting.nl maar liefst 98 aanvragen in voor aanpassing van alle individuele huisaansluitingen.

Dat is de manier waarop aannemers of huiseigenaren doorgaans aanvragen doen voor individuele projecten. Vanuit haar wettelijke taak heeft de netbeheerder daarbij leveringsverplichting. Voor projecten gelden meestal andere spelregels. Haafkes: “Eigenlijk hadden we natuurlijk weer met elkaar bijeen moeten komen in een snelkookpanachtige setting. Net als aan het begin van het stroomversnellingstraject. Maar we konden niet nog meer tijd verliezen. We moesten door met all-electric.”

Dingen uitproberen

Dat wil volgens de aannemer niet zeggen dat alle volgende stroomversnellingsprojecten van Dura Vermeer per definitie ook all-electric zijn. “Ons concept is nog steeds in ontwikkeling. In Presikhaaf bleek dit een werkbare oplossing, maar het is niet uitgesloten dat we in de toekomst met power-to-gas gaan experimenteren, biogas of misschien wel waterstof. Dan stellen de regels ons wel weer in staat om aangesloten te blijven op het aardgasnetwerk. Hoe dan ook gaan we bij nieuwe trajecten absoluut weer eerst met de netbeheerder om de tafel zitten.”

Thijssen heeft begrip voor de situatie en stelt nadrukkelijk dat Liander ook niet alleen wil nadenken en afwachten tot de ultieme oplossing bedacht is, maar dingen wil uitproberen. “Want werkenderwijs leer je heel veel. Maar voor de toekomst moeten we die vraag toch zien op te lossen en met elkaar bepalen hoe hoog de maatschappelijke kosten mogen zijn en wie die moet dragen.”

Reageer op dit artikel