nieuws

Corporaties steunen reductie sociale woningen

woningbouw 9

Corporaties steunen reductie sociale woningen

Vijf grote Rotterdamse woningcorporaties steunen de omstreden gemeentelijke Woonvisie 2030, inclusief grootschalige sloop van sociale woningen. Ze blijven zich verzetten tegen bijdrage aan vervanging van particuliere woningen.

Reductie van het aantal goedkope woningen en aantrekken van midden- en hogere inkomens is cruciaal voor de sociaaleconomische toekomst van Rotterdam. Dat schrijven corporaties Woonstad Rotterdam, Woonbron, Havensteder, Vestia en SOR in een opmerkelijke brief aan het gemeentebestuur. Hogere inkomensgroepen helpen het voorzieningenniveau op peil te houden en de leefbaarheid in wijken op orde te houden.

Goedkope woningen

Volgens prognoses zal de doelgroep voor goedkope woningen in 2030 ongeveer gelijk zijn aan het huidige aantal van 125.000 huishoudens. Aangezien de stad ruim veertigduizend meer sociale woningen heeft, kunnen de gemeentelijke sloopplannen volgens de corporaties geen kwaad. Wethouder Schneider (Wonen) wil het aantal goedkope woningen met 20.000 verminderen, waarvan vijftienduizend door sloop. Huurdersorganisaties organiseren, met steun van oppositiepartijen, een referendum tegen dat plan.

Verzet tegen meebetalen

In hun brief vragen de corporaties om alternatieve woongelegenheid voor het kwart ‘scheefwoners’ dat nu gebruik maakt van een sociale woning en flexibiliteit. Het toenemend aantal zzp’ers, met fluctuerende inkomsten, vraagt om een buffervoorraad van redelijk geprijsde woningen. De woningcorporaties blijven zich verzetten tegen de eis dat ze meebetalen aan vervanging van particuliere woningen. Het gemeentebestuur vraagt een bijdrage van vijf miljoen euro per jaar. Het is onredelijk dat die rekening komt te liggen bij huurders van sociale woningen, stellen de corporaties. Ze maken ook bezwaar tegen bouw van (middel)dure woningen in achterstandswijken en zijn niet van plan alle kosten te dragen voor extra kwaliteit in woningen met een sociale huurprijs.

Reageer op dit artikel