nieuws

150 woningen op Haarlems Deli-terrein

woningbouw Premium

150 woningen op Haarlems Deli-terrein

De gemeente Haarlem en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM sluiten een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het Deli-terrein en het naastgelegen Shell-terrein in Haarlem-Noord.

Het voormalige terrein van de gasfabriek in de Indische Buurt Zuid aan het Spaarne ligt al ruim twintig jaar braak, maar door de intentieovereenkomst lijkt woningbouw een goede kans te maken. De overeenkomst houdt in dat de gemeente en AM samen verkennen hoe te komen tot een haalbaar plan voor de bebouwing van de locatie.

De bodemsanering is in 2014 afgerond en de locatie is nu geschikt voor woningbouw.

Het Deli-terrein is eigendom van gemeente Haarlem, AM is eigenaar van het naastgelegen Shell-terrein.

Het streven van de gemeente is om eind 2016 een koopovereenkomst voor het Deli-terrein klaar te hebben, zodat de locatie en het naastgelegen terrein in het geheel ontwikkeld kunnen worden. Na het sluiten van de koopovereenkomst volgt een wijziging van het bestemmingsplan.

Reageer op dit artikel