nieuws

Amsterdam slijt panden en wil bouw stimuleren

woningbouw Premium

Amsterdam slijt panden en wil bouw stimuleren

De gemeente Amsterdam wil 150 panden verkopen die geen maatschappelijk of gemeentelijk doel dienen. Het grootste verkooptraject uit de geschiedenis van de stad begint met een pilot van twaalf panden.

Het gaat daarbij vooral om commercieel verhuurde kantoren, bedrijfsruimten en woningen; vastgoed dat de gemeente niet zelf gebruikt of dat geen maatschappelijk beleidsdoel dient. In principe is het beheer van dat soort panden geen gemeentelijke taak, zo vindt Amsterdam, en kunnen de panden worden verkocht.

Volgens de gemeente is er nog geen definitieve lijst, omdat van een aantal panden nog moet worden bepaald of ze een gemeentelijk doel dienen. Daarnaast wordt een lijst samengesteld met panden die een dusdanige historische waarde hebben, of zo gezichtsbepalend zijn voor de stad, dat ze niet op de markt komen. Amsterdam verwacht dat alle panden de komende drie jaar op de markt zullen komen. Voor zittende huurders verandert er in principe niets.

Het stadsbestuur maakte tegelijkertijd bekend dat ze meer ruimte wil geven voor de bouw van middeldure huurwoningen in de stad. Op dit moment ligt de gemiddelde huur van alle particuliere huurwoningen op 690 euro per maand, maar voor nieuwe huurders gelden inmiddels heel andere prijzen. In de periode 2011-2013 lag de gemiddelde huur van een vrijgekomen particuliere huurwoning op gemiddeld 1100 euro per maand. Sindsdien is dat bedrag nog verder gestegen.

Om de particuliere woningmarkt zo breed mogelijk te houden, wil Amsterdam locaties met middeldure huurwoningen, met een huur tussen de 710 en 971 euro per maand, via openbare selectie aanbieden aan bouwende marktpartijen in een tenderprogramma. Voor 2016 is er ruimte voor 800 woningen. In 2017 gaat het om 900 woningen en in de twee jaren erna om 1000 woningen per jaar.

Reageer op dit artikel