nieuws

Tekort aan bouwplannen dreigt in Brabant

woningbouw

Tekort aan bouwplannen dreigt in Brabant

De bouwambities in de provincie Noord-Brabant zijn groot; het aantal concrete bouwplannen is echter onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Bovendien zijn veel plannen sterk verouderd.

Veel plancapaciteit die er ligt, is van voor de crisis

Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland.

Het EIB inventariseerde de bouw- en investeringsopgave in Zuid-Nederland en komt tot de conclusie dat er “onvoldoende plannen lijken te zijn om in de woningbehoefte te voorzien. Tegelijkertijd is de haalbaarheid van de plannen die er wel zijn, een aandachtspunt.” Om de lichte groei van de bevolking en de toename van het aantal huishoudens bij te kunnen houden, zal tempo gemaakt moeten worden met de planvorming, zo luidt de boodschap. Gemeenten moeten, onder regio van de provincie, hun plannen beter laten aansluiten bij de vraag, wordt aanbevolen.

Nu kan 39 procent van alle nieuwbouwplannen als risicovol aangemerkt, met name de plannen voor dure woningen.

Geen krimp

Nu blijkt dat het met die krimp wel meevalt.

“Veel plancapaciteit die er ligt, is van voor de crisis. Maar die voldoet anno 2016 niet meer”, reageert René Meyboom, regiomanager van Bouwend Nederland, op de uitkomsten. “Zo zijn er bijvoorbeeld nog heel veel plannen voor luxe appartementen. Het is zaak om bij te sturen, anders gaan we straks voor de leegstand bouwen.” Onder het mom van ‘de krimp komt er aan’, is volgens Meyboom de woningbouwmarkt in de afgelopen crisis te snel op slot gezet. “Nu blijkt dat het met die krimp wel meevalt. De bevolking groeit nog, evenals het aantal huishoudens. Dat laatste ook doordat ouderen steeds langer alleen willen en moeten blijven wonen.”

Brabant mikt vooral op inbreiden en ziet wat dat betreft ook veel kansen om leegstaande gebouwen om te vormen tot woningen. Uit het EIB-onderzoek blijkt echter dat de bestaande transformatieplannen in de provincie onvoldoende zoden aan de dijk zetten.

“Door transformatie van bestaand vastgoed komt lang niet zoveel wooneenheden vrij als gedacht”, zegt Meyboom. “Dat is wel een belangrijke conclusie.”

Gemeenten

Gemeenten moeten bij het maken van plannen meer flexibiliteit toestaan

De oorzaak moet ook gevonden worden in de stugge opstelling van veel gemeenten. Meyboom: “Wij horen van architecten dat gemeenten eisen dat ze vooral binnen de lijntjes blijven. Als ze willen optoppen of aanplanken, lopen ze tegen regelgeving op. Ook blijkt de parkeernorm vaak roet in het eten te gooien.”

Volgens Meyboom zou het goed zijn als gemeenten “met een frisse blik naar de woningmarkt en de behoeften gaan kijken. En dat ze bij het maken van plannen meer flexibiliteit toestaan.”

De laatste woningbouwprognoses van Brabant gaan er van uit dat er tot 2025 zeker tienduizend woningen per jaar bij moeten komen om aan de behoeften te voldoen.

Reageer op dit artikel