nieuws

Huurders kunnen in Amsterdam bouwen

woningbouw Premium

Huurders kunnen in Amsterdam bouwen

De gemeente Amsterdam stelt op drie plekken in de hoofdstad bouwgrond beschikbaar aan groepen huurders die een eigen woning willen bouwen.

Het proefproject gaat uit van coöperaties die door de huurders zelf moeten worden opgericht en bestuurd. In de plannen is vooralsnog plek voor tachtig tot honderd nieuwbouwwoningen.

Eigen huis ontwerpen

Amsterdam hoopt geïnteresseerde sociale huurders in staat te stellen een eigen huis te ontwerpen en te bouwen op het Archimedesplantsoen in de Watergraafsmeer, het Centrumeiland van IJburg of op het Havenstraatterrein bij het Haarlemmermeerstation. Toekomstige deelnemers worden zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de huur en voor de kwaliteit van de nieuwbouw. Ze kunnen zelf een aannemer uitzoeken.

Goedkoop mogelijk

De gemeente wil de bouw van huurwoningen mogelijk maken voor particulieren die zich verenigen in een coöperatie, maar wil ook bezien of professionele partijen in aanmerking kunnen komen voor de bouwgrond. “Maar dat moet nog verder worden uitgewerkt”, stelt woordvoerder Jeanine Harbers. “We willen de bouwgrond zo goedkoop mogelijk houden, zodat er ook voor de laagste inkomensgroepen betaalbare sociale huurhuizen gebouwd kunnen worden. Dat houdt dus in dat professionele partijen zich aan strenge regels zullen moeten houden.”

Behalve grond onderzoekt Amsterdam of ook leegstaande kantoren ter beschikking gesteld kunnen worden aan huurdersverenigingen.

Op dit moment werkt de gemeente hard aan het aanpassen van de bestemmingsplannen voor de uitgekozen locaties en daarna kan de grond worden uitgegeven.

Belangstellenden

Belangstellende groepen huurders kunnen zich halverwege 2016 inschrijven voor de beschikbare bouwgrond. De gemeente hoopt dat nog dit jaar begonnen kan worden met de bouw van een van de drie proefprojecten.

Volgens Harbers is het bij succes uitdrukkelijk de bedoeling dat er meer van dit soort initiatieven komen. “Dat is het idee van een pilot nietwaar? Bij succes ga je er mee door.”

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moeten geïnteresseerden aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het plan natuurlijk op de beschikbare bouwgrond passen.

Verder moeten de huren vooraf worden vastgesteld en wordt vastgelegd dat die ook in de toekomst betaalbaar moeten blijven voor mensen met lage inkomens.

Reageer op dit artikel