nieuws

“Mooi om te starten, zo direct na de crisis”

woningbouw Premium

“Mooi om te starten, zo direct na de crisis”

Samen met commerciële partijen wijken ontwikkelen. Dat is de toekomst voor corporaties met ambities. In Hengelo is directeur Harry Rupert van Welbions (Wel-bi-ons: Twents voor je thuis voelen) is enthousiast over de nieuwe ingeslagen weg.

Staalstad Hengelo, Stork, met zijn eerste ondernemingsraad van het land en bijzondere sociale woningbouw. “Hengelo heeft een prachtige historie. Welbions (15.000 woningen) is de enige corporatie in de stad en wij proberen het kunstje van Stork te herhalen.”

Vanuit een stedelijke visie rol je uit naar wijkvisies

Directeur Harry Rupert van huisvester Welbions doelt op Tuindorp ’t Lansink. Op initiatief van Stork verrees een eeuw geleden de – nog steeds – populaire wijk waar de arbeiders naast de ingenieurs en bazen wonen. Wel vijftig verschillende woningtypen zorgen voor grote variatie. Hoogstaand zijn de voorzieningen, met hotel, zwemvijver, stadionnetje en zo waar een meisjesschool.

Investeren in wijken

“Stork had een visie. Hij wilde een hele mooie wijk waar mensen graag wonen. Het vastgoed is nog steeds in goede staat en erg geliefd. Wij trekken daaruit de les dat je moet investeren in wijken, niet in postzegels. Dat deden we ook in bijvoorbeeld Berflo Es en Klein Driene. Vanuit een stedelijke visie rol je uit naar wijkvisies.”

Het dictaat van Brussel om corporaties zich voortaan alleen bezig te laten houden met sociale woningbouw, zette een streep door de oude wijkenaanpak gericht op differentiatie. Hoe nu verder? In januari 2014 schreef Welbions een tender uit op zoek naar commerciële partijen die mee wilden denken. Uit zes geselecteerden kwam de combinatie ERA Contour en Koopmans Bouwgroep boven drijven. De opgave: nieuw leven inblazen in een achtergebleven deel van de wijk Hengelose Es.

Voor ontwikkelaars bieden nieuwe verhoudingen kansen

Rupert: “Zo’n vijftien jaar geleden hebben we een groot deel van de Hengelose Es opgeknapt. Een Van den Broek & Bakemawijk, met veel van hetzelfde. Daardoor kreeg je een eenzijdige samenstelling van de bevolking. Ook technische problemen bij de grondgebonden woningen spelen een rol. Door vochtproblemen zijn de woningen veel eerder weggezakt dan elders.”

Workshops met bewoners

De onder handen te nemen buurt heet straks Hengelo’s Geluk en wordt door ERA Contour en Koopmans Bouwgroep ontwikkeld in nauw overleg met de nieuwe bewoners. Na de jaarwisseling starten klantenpanels voor belangstellenden. Sociale media worden ingezet om met elkaar van gedachten te wisselen: roept u maar. Ook kunnen de aspirantbewoners zich uitleven in interactieve workshops.

“We geven de wijk een nieuw gezicht en zorgen voor nieuw elan”, zegt directievoorzitter Hans Smit van Koopmans Bouwgroep uit Enschede. “De 235 grondgebonden woningen worden gesloopt. Een kwart is al gesloopt tot op de fundering. De twee flats van dertien en vijf bouwlagen worden getransformeerd. In de nieuwbouw komen tien kleine hofjes van 22 woningen, 70 onderkomens in het sociale segment en 150 koopwoningen in diverse prijsklassen.”

Andere uitstraling

De flats krijgen niet alleen een andere uitstraling maar ook andere functies. Gedacht wordt aan een klusatelier, yogaruimte of buurtcafé met terras in de plint. Extra groen zorgt voor een nauwe verbinding met het nabijgelegen Weusthagpark.

Smit: “Het is een mooi moment om te starten, zo direct na de crisis. Ik reken de komende zes tot acht jaar op een jaarlijkse omzet van een miljoen of tien. Hoe snel alles gaat hangt af van de economie en de ontwikkeling van de rente.”

In de crisisjaren viel bij Koopmans de woningbouwproductie terug tot 300 tot 400 per jaar. Inmiddels ligt het tempo op duizend tot twaalfhonderd. Gebouwd wordt van Amsterdam tot Groningen en Arnhem. “We gaan weer naar de 1800”, verzekert Smit.

Sterke wijken

Directeur Bianca Seekles van ontwikkelende bouwer ERA Contour (foto boven): “Sinds jaar en dag werken we samen met corporaties. Hun beperking tot de sociale woningbouw is nieuw. Dat betekent dat we met elkaar op zoek gaan naar andere manieren van samenwerken om toch hele sterke wijken te kunnen maken. Voor ontwikkelaars bieden de nieuwe verhoudingen interessante kansen. Niet alleen voor ons maar ook voor de beleggers.”

Reageer op dit artikel