nieuws

Hengelose corporatie vindt nieuw model samenwerking

woningbouw Premium

Hengelose corporatie vindt nieuw model samenwerking

Corporatie Welbions slaat met de TBI-ondernemingen ERA Contour en Koopmans Bouwgroep de handen ineen om grootschalig een verouderd deel van de wijk Hengelose Es aan te pakken. De regie over de woningen in het duurdere segment schuift naar commerciële marktpartijen.

“In de Hengelose Es zijn forse ingrepen nodig. Daar hadden we een visie op”,  zegt directeur Harry Rupert van Welbions. “Door de wijziging in de wetgeving kunnen we als sociale huisvester niet meer zelfstandig een hele wijk integraal invullen. Dus hebben we naar hulp gezocht.”

Rupert was allerminst blij met het Brusselse besluit waardoor corporaties zich moeten beperken tot puur sociale woningbouw. Bij de pakken neerzitten is nutteloos. Dus kiest Welbions de weg om met hulp van commerciële partijen toch zijn zin te krijgen: het gevarieerd inrichten van aantrekkelijke wijken.

Regie uit handen

“Je geeft een stuk regie uit handen. Dat was in het begin heel spannend. Je wist niet of je partijen aan je kon binden die eenzelfde visie hebben als jijzelf. Voor het sociale deel van de herontwikkeling draagt Welbions een financieel risico. Wij zijn afnemer van de sociale woningen.”

Directeur Bianca Seekles van ERA Contour is in haar nopjes met het project Hengelose Es. Onder de naam Hengelo’s Geluk ontstaat een nieuwe wijk met zo’n 350 nieuwe koop- en huurwoningen. De bouwinvesteringen zullen 60 tot 70 miljoen euro bedragen.

We maken graag de cirkel rond

“Het is altijd bijzonder als je de kans krijgt een hele wijk te ontwikkelen. Een wijk op een plek die zijn kracht verloren heeft. In de crisisjaren ontwikkelde je vooral op kleine plekjes. Als je steden sterker wilt maken, pak je liever een hele wijk aan. De markt trekt gelukkig duidelijk weer aan. Onze omzet stijgt volgend jaar van 150 naar 200 miljoen euro. We krijgen veel aanvragen om hele gebieden te ontwikkelen en te bouwen. De komende jaren zal renovatie een steeds groter deel van onze omzet gaan uitmaken. We maken graag de cirkel rond: van nieuwbouw via grootonderhoud en renovatie naar beheer.”

Blij

Directievoorzitter Hans Smit van Koopmans Bouwgroep: “Mooi dat we weer een groot werk dicht bij huis hebben. Daar zijn onze mensen blij mee. Heel wat gaan vanuit Twente naar een stad als Amsterdam. Straks zijn ze binnen een kwartiertje thuis. Voor de regionale bouw is het project een belangrijke impuls. Waarom zou je een schilder uit Bergen op Zoom halen als regionale bedrijven hetzelfde kunnen? Wij kennen hen en zij kennen ons.”

Reageer op dit artikel