nieuws

Financiën coöperaties lastig

woningbouw Premium

Financiën coöperaties lastig

In woningbouwverenigingen hadden de leden een stem. Maar de verenigingen werden stichtingen en de huurders raakten hun stem kwijt.

In de plaats daarvan, mede ingegeven door de crisis, ontstonden wooncoöperaties waarin de leden het wél weer voor het zeggen hebben. Gemakkelijk is dat echter niet. Vooral de financiering van woningaankopen en bouw is lastig.

Gezamenlijke aankoop

Pas sinds dit jaar heeft de wooncoöperatie als vereniging van huurders en/of kopers een plaats gekregen in de herziene Woningwet. Het is een vorm die niet aansluit bij de woonconcepten, zoals Nederland die traditioneel kent. Het gaat om huurders of kopers die gezamenlijk aankoop en beheer van woningen regelen om op die manier de woonlasten in toom te houden.

Platform31 heeft recentelijk een rapport gepresenteerd, waarin de knelpunten en eventuele oplossingen te vinden zijn. Het allergrootste knelpunt is de financiering. Behalve aan de coöperaties zelf, ligt dat ook aan de banken. Die laatste zijn weinig geneigd hypotheken te verstrekken. Omdat de banken het fenomeen niet kennen, schatten ze de risico’s zeer hoog in.

Businesscase

Coöperaties zelf gaan ook niet vrijuit. Het is Platform31 opgevallen dat coöperaties moeite hebben een goede businesscase en een realistisch investeringsscenario op te stellen. Zonder die twee is het verkrijgen van bankenfinanciering vrijwel onmogelijk.

Ook vallen ze in het huidige woningmarktbestel overal tussenin. Ze hebben een focus op lagere (midden)inkomens, waardoor ze lijken op corporaties, maar als onderneming moeten ze concurreren met commerciële vastgoedpartijen zonder dat ze daarvan kennis hebben.

Innovatie

De conclusie is dan ook dat als de wooncoöperatie echt een kans wil krijgen, arrangementen nodig zijn die ruimte bieden aan deze vorm van burgerproductie in het wonen. Die innovatie kan niet alleen van onderaf komen, ook gevestigde instituties zijn aan zet.

Zo rekenen coöperaties die zich richten op het overnemen van corporatiebezit, altijd met prijzen onder de marktwaarde. Corporaties zijn echter sinds de wijziging van de Woningwet gebonden aan strikte regels voor woningverkoop aan anderen dan zittende huurders. Dat maakt het voor coöperaties nog lastiger om een sluitende business-case te maken. Ook zou er een systeem van garanties moeten komen voor leningen.

Reageer op dit artikel