nieuws

Amsterdam bouwt te weinig om bevolking te huisvesten

woningbouw

Amsterdam bouwt te weinig om bevolking te huisvesten
Amsterdam Municipal Department for the Preservation and Restoration of Historic Buildings and Sites (bMA).

Amsterdam is druk aan het bouwen, maar het lijkt niet genoeg om de bevolkingsgroei de komende jaren op te vangen. De kans bestaat dat veel Amsterdammers noodgedwongen buiten de stad moeten gaan wonen.

Dat blijkt uit het Jaarboek Amsterdam in cijfers 2015 van de afdeling onderzoek, informatie en statistiek van de gemeente Amsterdam. De gemeente verwacht dat de hoofdstad de komende jaren flink blijft groeien. Elk jaar komen er zo’n 10.000 stedelingen bij.

De woningbouw lijkt niet tegen die groei op te kunnen, concluderen de onderzoekers van de gemeente. Tussen 2014 en 2018 loopt het verwachte aantal nieuw opgeleverde woningen per jaar op tot 4500 in het piekjaar 2017. Waarschijnlijk is dat niet genoeg om alle inwoners vast te houden. Wanneer het aantal huishoudens groter wordt dan het aantal beschikbare woningen, zal er een negatief saldo ontstaan. “Er zullen dan meer Amsterdammers zijn die de stad verruilen voor een andere Nederlandse gemeente, dan dat er vanuit andere gemeenten naar Amsterdam verhuizen.”

Studentenwoningen

De afgelopen jaren zijn er veel wooneenheden en studentenwoningen opgeleverd. Voorheen telde studentenkamer niet als woning. Sinds 2011 tellen ze wel mee. Daardoor liggen de nieuwbouwaantallen sindsdien aanmerkelijk hoger. In 2014 zijn er 2656 nieuwe woningen opgeleverd en 766 woningen gesloopt. Inclusief de overige vermindering en vermeerdering nam de woningvoorraad in Amsterdam vorig jaar netto toe met 3606 woningen.

Op 1 januari 2015 telde de hoofdstad 822.272 inwoners, 11.087 meer dan in 2014. Sinds 2008 groeit het aantal inwoners met gemiddeld 10.000 per jaar. In 2014 nam de bevolking met 11.743 toe. Belangrijkste oorzaak: natuurlijke aanwas (+5870) en migratie vanuit het buitenland (+4742). In 2020 zijn er naar verwachting ruim 871.000 inwoners.

Reageer op dit artikel