nieuws

Woningvoorraad moet van Kamer sneller toenemen

woningbouw Premium

Woningvoorraad moet van Kamer sneller toenemen

De woningvoorraad moet veel harder groeien dan nu het geval is. Voor een deel moet dat gebeuren door nieuwbouw, voor een ander deel door transformatie, vindt een groot deel van de Tweede Kamer.

Het woningtekort loopt nog steeds snel op. Deels komt dat door een te lage productie van nieuwe woningen de afgelopen jaren, deels door de vluchtelingenproblematiek.

Reden voor Albert de Vries (PvdA) om tijdens de begrotingsbehandeling wonen in de Tweede Kamer te pleiten voor een toename van de voorraad met 700.000 woningen, het liefst in tien jaar tijd. Om de ergste nood nu te lenigen, moet wat hem betreft tijdelijke woonruimte worden gecreëerd. Dat kan door noodwoningen te plaatsen, maar ook door vastgoed snel te transformeren.

Op dat laatste vlak weet hij zich in ieder geval gesteund door de VVD, die daarmee wil zorgen voor voldoende woonruimte voor vluchtelingen. Die mogen van de liberalen niet in sociale huurwoningen gehuisvest worden, omdat dit de wachttijden voor Nederlanders onaanvaardbaar zou verlengen.

Het kwam VVD-woordvoerder Roald van der Linde en ook De Vries op wat kritische vragen te staan van de andere partijen, die zich afvroegen of zeven jaar, de gemiddelde wachttijd voordat de vluchtelingen in ons land kwamen, minder erg was dan de negen jaar wachttijd van nu.

Tijdens het debat in de Kamer werden uiteraard weer oude ideologieën en ideeën naar voren geschoven om ervoor te zorgen dat corporaties weer investeringsruimte krijgen. Zo vindt Farshad Bashir van de SP dat de verhuurdersheffing moet worden ingeruild voor investeringsruimte. Ook moet minister Blok ophouden met woningwetwoningen verkopen aan Duitse en Engelse beleggers. Andere oppositiepartijen pleiten voor vrijstelling van de heffing als geïnvesteerd wordt in noodwoningen.

Reageer op dit artikel