nieuws

Corporaties investeren fors in energiebesparing

woningbouw Premium

Woningcorporaties investeerden vorig jaar ruim 200 miljoen euro in energiebesparing. In 2015 willen ze dit bedrag verdubbelen en in 2016 komt daar nog eens 90 miljoen euro bovenop.

Dat blijkt uit de Staat van de woningmarkt 2015. De jaarrapportage van het ministerie van Binnenlandse Zaken verscheen dit jaar voor de tweede keer. Door de investeringen werden de woningen van corporaties veel energiezuiniger. In 2010 was de gemiddelde Energie-Index van corporatiewoningen 1,82, vier jaar later was dit 1,65. Een kwart van de corporatiewoningen had in 2014 een energielabel B. Ook het aantal corporatiewoningen met zonnepanelen groeide fors, te weten van 18.000 in 2013 naar bijna 30.000 in 2014. De investeringen van corporaties in energiebesparing stegen van 164 miljoen euro in 2013 naar 207 miljoen euro een jaar later.

Buiten de corporatiesector werden eveneens veel energiebesparende maatregelen genomen. Tussen 2008 en 2013 werden in de gehele woningvoorraad zo’n 1,3 miljoen woningen energiezuiniger gemaakt. Het ging daarbij vooral om het plaatsen van hr-ketels en hr-glas. In 2013 ging het om zo’n 730.000 woningen. Doorgaans werd één energiebesparende maatregel uitgevoerd, maar bij een kleine 160.000 woningen werden meerdere voorzieningen getroffen. Het ging hierbij om 80.000 koopwoningen, 63.000 corporatiewoningen en 15.000 particuliere huurwoningen.

Het onderzoek wijst uit dat het aantal aanvragen voor leningen bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) in 2015 is verdubbeld vergeleken met 2014. Vorig jaar ontving het NEF 850 aanvragen voor een totaal bedrag van 10 miljoen euro. In 2015 ging het om 1700 aanvragen voor een bedrag van in totaal 18 miljoen euro. Volgens het rapport hangt de stijging samen met het verzenden van voorlopige energielabels aan alle huiseigenaren. Daarnaast speelt mee dat de voorwaarden om voor een lening in aanmerking te komen, zijn vereenvoudigd.

Verder staat in het rapport dat door transformatie tussen begin 2012 en juli 2015 bijna 40.000 huizen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Het aantal bouwvergunningen verdubbelde in de eerste helft van 2015 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Tussen januari en juli werden 31.000 bouwvergunningen verstrekt. De meeste daarvan gingen naar bouwers voor de markt. Particulier opdrachtgeverschap werd minder belangrijk. Het aandeel van zelfbouwers daalde van 20 procent in 2014 tot 15 procent in 2015.

Reageer op dit artikel