nieuws

Grote corporaties bouwen weer volop

woningbouw

Grote corporaties bouwen weer volop

De grote corporaties hebben hun bouwproductie dit jaar fors opgeschroefd. Ze bouwen vooral sociale huurwoningen, maar tot 2017 staan ook nog tienduizend vrijesectorhuur- en koopwoningen in de planning.

Dat blijkt uit bouwproductiecijfers die Cobouw bij De Vernieuwde Stad, een platform van 25 grootstedelijke corporaties, heeft opgevraagd. De totale nieuwbouwproductie van de corporaties stijgt dit jaar naar 8.500 woningen, een toename van 40 procent. Het aantal geplande woningverbeteringen stijgt zelfs met ruim 60 procent naar 12.000. De 25 corporaties, die een miljoen huizen bezitten, investeren de komende jaren per jaar zo’n 2 miljard euro in (nieuwe) woningen.

De corporaties zitten dus bepaald niet op hun handen, stelt De Vernieuwde Stad onder leiding van voorzitter Marien de Langen. Wel geldt volgens de grote corporaties de disclaimer dat als de bestaande ruimte in het huurbeleid wordt verminderd zonder dat daarbij de verhuurdersheffing wordt verlaagd, een fors deel van de investeringsruimte alsnog verdampt.

De 25 corporaties zijn de politieke commotie over de bouwproductie goed zat. “Ketelmuziek”, menen ze. “Het klinkt vals, doet pijn aan de oren en is feitelijk onjuist”. Daarmee reageert De VernieuwdeStad op uitlatingen van onder andere PvdA’er Jacques Monasch die het onbegrijpelijk vindt dat sommige corporaties meer koopwoningen bouwen dan sociale huurwoningen. “Rolverdwazing”, vindt hij.


Springen

Tot en met 2017 verwachten de corporaties nog zo’n 10.000 koop- en vrijesectorhuurwoningen te bouwen. “Omdat succesvolle stedelijke vernieuwing vraagt om een mix tussen sociale huur, middeldure huur en koop.” De markt staat niet te springen om te investeren in de moeilijkere wijken. Een deel van de productie zit al jaren in de pijplijn.

De risico’s van de koopwoningen zijn beperkt, meent De Vernieuwde Stad. De woningen worden pas gebouwd als tweederde verkocht is. Daarnaast wordt een groot deel van de koopwoningen niet door corporaties zelf gebouwd, maar voor eigen rekening en risico door ontwikkelende bouwers op grond die eigendom is van corporaties.

Reageer op dit artikel