nieuws

Energiebesparing populair onder huiseigenaren

woningbouw Premium

Een derde van de Nederlandse huiseigenaren wil energiebesparende maatregelen nemen. Van de kopers en verkopers van een woning overweegt 20 procent om te gaan besparen op energieverbruik.

Dat blijkt uit de Effectmeting informatie energielabels over de maand maart. Aan het onderzoek deden ruim duizend huiseigenaren mee. Het grootste deel van hen, 790 personen, heeft geen verhuis- of verkoopplannen. De overigen zijn bezig met het kopen of verkopen van een huis. Het onderzoek werd verricht door bureau Veldkamp in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Energiebesparende maatregelen die worden overwogen zijn onder meer zonnepanelen, HR+-ketels, dubbelglas in de slaapkamer en vloerisolatie. Verder worden dak- en gevelisolatie genoemd en betere ventilatie en dubbelglas in de woonkamer.

Definitief label

Als redenen om geen energiebesparende maatregelen te nemen, wordt onder meer genoemd dat de woning al voldoende energiezuinig is en dat de woning er niet beter verkoopbaar door wordt. Uit het onderzoek blijkt dat drie van de tien verkopers van een huis het voorlopige energielabel heeft omgezet naar een definitief label. Zowel de respondenten die in een koop of verkooptraject zaten als de overigen zijn vooral geïnteresseerd in de kosten van het energiezuinig maken van hun woning. Ze zijn daarnaast benieuwd naar hoe de kosten en baten van energiebesparing zich tot elkaar verhouden. Verder zijn ze geïnteresseerd in de bouwkundige maatregelen die nodig zijn om energie te kunnen besparen.

Vergroten verkoopkansen

De respondenten die van plan zijn energiebesparende maatregelen te nemen, doen dat vooral om minder geld kwijt te zijn voor de energierekening. Een andere reden om stappen te ondernemen is dat een energiezuinig huis beter te slijten is. “Zes op de tien huis(ver)kopers die van plan zijn om energiebesparende maatregelen te nemen, noemen het vergroten van de verkoopkansen van hun huis”, staat in het onderzoek.

De aanleiding tot het onderzoek was een brief en een folder met een voorlopig energielabel die begin dit jaar aan vijf miljoen huisbezitters is verstuurd. Brief en folder blijken veel te zijn gelezen.

Reageer op dit artikel