nieuws

Werkvoorraad woningbouwers daalt

woningbouw Premium

Werkvoorraad woningbouwers daalt

De orderportefeuille in de woningbouw is in de maand december met vier tiende maand gedaald tot 7,2 maanden. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

De daling komt na een sterke stijging in de afgelopen twaalf maanden. Volgens de rekenmeesters van de bouw concentreert de afname zich vooral bij de grote bouwbedrijven.

In de utiliteitsbouw bleef de werkvoorraad stabiel op 7,1 maanden. Dat kon niet voorkomen dat het orderboek voor de gehele burgerlijke en utiliteitsbouw met twee tiende maand daalde tot 7,2 maanden. Sinds oktober 2013 had zich geen daling meer voorgedaan in de orderportefeuille van de b&u-sector.

Tegenovergestelde beweging

In de grond-, weg- en waterbouw was in december juist een tegenovergestelde beweging te zien. Na vijf maanden van louter dalingen, steeg daar de orderportefeuille met twee tiende maand naar 5,6 maanden. De toename was te danken aan de grond- en waterbouw, waar de werkvoorraad met vier tiende maand slonk tot 6,5 maand. De wegenbouwers moesten genoegen nemen met minder werk op de plank: de orderportefeuille daalde met een tiende maand naar 4,7 maanden.

In de gehele bouw nam de werkvoorraad per saldo met twee tiende maande af tot 6,7 maand. Ruim de helft van de bouwbedrijven vindt dat een normale hoeveelheid. Ongeveer een derde beoordeelt de omvang van de orderportefeuille echter als klein. Een vijfde van de bouwers verwacht dan ook een krimp van het personeelsbestand.

Reageer op dit artikel