nieuws

Corporaties krijgen 
miljoenen van Arnhem

woningbouw Premium

Corporaties krijgen 
miljoenen van Arnhem

De gemeente Arnhem stelt een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar aan drie corporaties voor het verduurzamen en levensloopbestendig maken van sociale huurwoningen. De gemeente vindt het juist in deze tijd belangrijk dat corporaties kunnen blijven investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van de sociale woningvoorraad.

In een convenant hierover hebben gemeente en corporaties de afspraken vastgelegd. “Met het convenant snijdt het mes aan twee, of zelfs aan drie kanten: verduurzamen is goed voor het milieu, het is goed voor de portemonnee van de huurders en het is goed voor de werkgelegenheid in de bouw”, zegt wethouder Gerrie Elfrink.

De gemeente gaat zich overigens nog inspannen om het budget te verhogen, naar 3 miljoen bijvoorbeeld door geld bij de provincie te halen.

Reageer op dit artikel