nieuws

‘Bewoners prestaties aanbieden’

woningbouw

‘Bewoners prestaties aanbieden’

Corporatie Woonbedrijf en de bewoners van Philipsdorp in Eindhoven zijn tot nu toe tevreden over de woningverbetering in de wijk. Drie deskundigen echter vinden het een gemiste kans. De communicatie met de bewoners kan beter, de prestaties kunnen beter en het project zou makkelijk kunnen voldoen aan de stand der techniek.

Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs legde zijn dilemma’s over het project van woningcorporatie Woonbedrijf voor aan drie deskundigen, samen ‘Het orakel van Delphi’ op de BouwBeurs. “Het is een langlopend project, wat is de houdbaarheid van de gemaakte afspraken? Halen we optimale kwaliteit, ondanks de projectmatige aanpak en beperkingen zoals een beschermd stadsgezicht? Moeten we niet streven naar het technisch optimaal haalbare?”, vroeg hij. De drie deskundigen oordeelden streng.

Fred Schoorl, algemeen directeur van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) vond dat de communicatie met de huurders onvoldoende was. “Als je een procesmatig probleem hebt, moet je terug naar de bewoners, hen ervan overtuigen dat de tijden zijn veranderd”, zei hij. Claudia Reiner, vice-voorzitter van Uneto-VNI, de belangenorganisatie van de installatiebranche, vond het project helemaal niet meer in deze tijd passen. Valk voerde aan dat de bewoners weinig techniek willen. “Ze hebben bijna fysieke weerstand tegen techniek.”

Beloof prestaties

Maar Reiner hield voet bij stuk. “Biedt de prestaties aan, niet de installaties.” Jan Willem van de Groep, programmaregisseur van de Energiesprong, vond de dilemma’s van Valk wel herkenbaar. Hij sloot zich echter aan bij de mening van Reiner. “Beloof een prestatie aan de bewoners. Neem ze mee naar een project waar de stand der techniek is toegepast. Het is heel goed mogelijk om woningen zoals in Philipsdorp te renoveren tot passiefwoningen, ook bij een beschermd stadsgezicht.”

“Het is de verantwoordelijkheid en maatschappelijke plicht van de verhuurder om het technisch hoogst haalbare uit te voeren”, stelde Van de Groep. De twijfel van Valk werd niet volledig weggenomen door het oordeel van de deskundigen. Maar mogelijk wordt de volgende fase van het project op een andere manier uitgevoerd. Het gaat tenslotte om de toekomst, de komende vijftig jaar. De reeds verbeterde woningen zijn voor die tijd verouderd.

‘Het orakel van Delphi’ vindt elke dag met een ander onderwerp plaats in de Renovatie Arena op de BouwBeurs.

Reageer op dit artikel