nieuws

‘Zelfstandigheid maakt ondernemender’

woningbouw

‘Zelfstandigheid maakt ondernemender’

Een groot aantal collega’s kwijt, een kwart tot een derde van het salaris inleveren en tegelijk enthousiast vooruitkijken. Bouwradius-directeur Fred Lensen ziet het gebeuren in zijn organisatie.

Zeer dankbaar zijn ze de sociale partners in de bouw dat zij Bouwradius wilden loslaten, verzekert Fred Lensen. Sinds eind vorig jaar is Bouwradius met permissie van werkgevers en bonden geen bedrijfstakinstituut meer. Ook wat Bouwradius betreft was het volgens de directeur een welkom afscheid.

Jaren geleden, na de afsplitsing van Fundeon (2006), ging Bouwradius verder met het commerciële werkende deel van de organisatie als Bouwradius Training & Advies. Een meer marktgerichte partij. Afhankelijkheid van sociale partners blijkt dan eerder een belemmering dan een voordeel. “We zijn daarom ongelooflijk blij dat Bouwend Nederland en de vakbonden de stap naar zelfstandigheid mogelijk hebben gemaakt. Het wordt voor ons daardoor makkelijker om ondernemender te werken en nieuwe activiteiten op te pakken.”

Reorganisatie

Naast een groot aantal freelancers heeft Bouwradius nu nog twintig vaste medewerkers in dienst. In 2010 waren er nog ruim vijftig vaste medewerkers en voor de laatste reorganisatie dertig. De laatste keer is zodanig diep gesneden dat het wat Lensen betreft ook echt de laatste keer kan zijn. De twintig huidige medewerkers zijn ook de nieuwe eigenaren.

Ze kregen het aandeelhouderschap trouwens niet voor niets: net als bij een eerdere reorganisatie werd bij de laatste reorganisatie wederom een fors loonoffer gevraagd. Het besef dat er geen andere reële optie was, leefde organisatiebreed, kon Lensen opgelucht vaststellen. “De tijd van voor de crisis toen de bomen bijna tot in de hemel reikten, is voorbij. We hebben ons huishoudboekje bekeken en zagen dat bepaalde zaken nog relatief duur waren. Het drastisch terugbrengen van de kosten was noodzakelijk. Dit is gebeurd en hierdoor zijn we nu volledig competitief met andere commerciële aanbieders.”

Fred Lensen

Het aandeelhouderschap van medewerkers zorgt voor extra betrokkenheid, weet hij, het laat ze bij uitstek meedelen in het succes van de organisatie waaraan ze bijdragen. “Ik zie ook een enorm enthousiasme bij de mensen. Iedereen gaat er maximaal voor, wil de bedrijfstak op een zo goed mogelijke manier bedienen.”

De nieuwe organisatievorm betekent geen arbeiderszelfbestuur, onderstreept hij. Om een denkbeeldige kakofonie in een groot koor van eigenaren te voorkomen, zijn de aandelen ondergebracht in een stichting. Het bestuur daarvan vormt de aandeelhoudersvergadering. “Anders zou de boel onbestuurbaar kunnen worden.”

Speerpunten

De afgelopen tijd zijn de speerpunten benoemd waarop Bouwradius zich de komende jaren wil richten. Belangrijk zijn veiligheid, ketenintegratie, digitalisering, industrialisering, zzp’ers en duurzaamheid. Om de veiligheid op de bouwplaatsen niet alleen op papier maar ook in de praktijk op orde te krijgen, zijn volgens hem nog vaak flinke stappen nodig. “Het onderwerp moet in de genen van de hele organisatie komen te zitten.” Hiermee refereert hij gelijk aan een belangrijke ontwikkeling in de bouw die ook tot de speerpunten behoort: de zogenoemde verticale integratie. “Daarbij hebben we het over één bedrijf, van directie tot bouwplaats. Alle geledingen daarin moet zich voor het geheel verantwoordelijk gaan voelen. Als het om veiligheid gaat betekent dat bijvoorbeeld, dat als de tijdsdruk oploopt, het veiligheidsbelang niet meer zo makkelijk alsnog sneuvelt.”

Veiligheid, is zijn boodschap, is geen kostenpost maar leidt juist tot winst. “Ik heb nog nooit een bedrijf gezien waar ze het met de veiligheid niet zo nauw nemen dat een goeie winst maakt.” Hij wil maar zeggen: een bedrijf dat zijn processen op orde heeft, functioneert het best.

Verduurzaming vraagt andere bouwmethodes, is een boodschap die eveneens voortvarend wordt opgepakt en uitgedragen. “Het is een razend interessante markt. We hebben de nieuwbouw in het vizier maar ook de enorme bestaande voorraad aan gebouwen. Een fantastisch onderwerp is het om mee bezig te zijn. Belangrijk voor Bouwradius is natuurlijk ook dat hiervoor heel veel kennis moet worden overgebracht aan bouwbedrijven. We willen graag dat die kunnen zorgen dat gebouwen bouwfysisch zo energiezuinig mogelijk worden. Natuurlijk is het mogelijk een gebouw formeel energieneutraal te maken met een flinke hoeveelheid zonnepanelen en een wko-installatie, maar de bouw kan zorgen voor een veel beter model. Bedrijven die voorop lopen met energieneutrale bouw, meer en meer ook nog tegen hele scherpe prijzen, verkopen nu al het best. ”


Reageer op dit artikel