nieuws

Bouwafspraken corporaties en gemeenten zijn ‘wollig’

woningbouw

Bouwafspraken corporaties en gemeenten zijn ‘wollig’

Concrete bouwafspraken tussen gemeenten en corporaties zijn nog altijd zeldzaam. Intenties zijn er genoeg, maar het ontbreekt dikwijls aan exacte formuleringen, blijkt uit een rapport van minister Blok.

Gemeenten en corporaties maken al jaren prestatieafspraken over nieuwbouw, betaalbaarheid en energiebesparing. Veelal zijn die echter vrijblijvend van aard. Minister Blok van Wonen ziet dat graag anders. Zijns inziens moet er in de toekomst “een duidelijke verbinding zijn tussen prestatieafspraken, voornemens en daadwerkelijke realisatie.” Plannen van de minister om de wet aan te passen, liggen bij de Eerste Kamer.

In afwachting van nieuwe wetgeving moeten corporaties en gemeenten echter nog flink aan de bak, blijkt uit een analyse van ABF Research. Het aantal concrete afspraken is beperkt, als ze al te vinden zijn. “Het is beslist geen sinecure geweest om uit de stapels papier van soms 100+ pagina’s per prestatieovereenkomst te komen tot dit overzicht”, schrijven de onderzoekers. Ze benadrukken dat het rapport “een sterk gecomprimeerd beeld geeft van de enigszins bonte wereld van prestatieafspraken.”

Uit alle onderzochte ambtelijke stukken wist ABF Research 583 prestatieafspraken te destilleren die in 2014 geldig waren.

Taalgebruik

Wollig taalgebruik speelt menig prestatieafspraak parten. Een ander euvel is dat compromissen met enige regelmaat verwijzen naar afspraken in andere documenten.

Vooral over nieuwbouwprestaties zijn de afspraken minder concreet geworden, beschouwt Blok: “… En met name over koopwoningen zijn minder afspraken gemaakt.” In absolute aantallen gaan de meeste overigens wel over nieuwe woningen (378). Ook de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad en de huisvesting van bijzondere doelgroepen komen als onderwerp relatief vaak voor.

Niet alle gemeenten sluiten bouwcompromissen met corporaties. Van ongeveer een op de zes is dat onduidelijk, 28 gemeenten doen er zeker niet aan mee. De gemeenten in de provincies Groningen, Flevoland en Zuid-Holland zijn fanatiek met het maken van prestatieafspraken, Zeeland juist niet. Ongeveer 75 procent van de corporaties is bij de deals betrokken.

Minister Blok benadrukt dat de prestatieafspraken in samenhang moeten worden gezien met de plannen van corporaties (Voornemens woningcorporaties 2014-2018) die een stuk concreter zijn.

Reageer op dit artikel