nieuws

‘Corporatiedirecteur terug in cao’

woningbouw Premium

Corporatiedirecteuren moeten weer onder de cao vallen, vindt Johannes Osinga, bestuurder van CNV Vakmensen. Het maximale salaris wordt dan 104.000 euro.

De vakbonden zijn gepikeerd over de houding van het Aedes-bestuur in de cao-onderhandelingen. De vereniging van woningcorporaties heeft, stellen ze vast, op de ultieme datum niet gereageerd op een gezamenlijke brief van de bonden. Osinga ziet “chagrijn over de ophef rond de veel te hoge salarissen van bestuurders”.

Ophef, die volgens hem wel terecht is. “Tot in 2000 zaten de directeuren ook in de cao. De verhouding tussen de hoogste en de laagste schalen daarin is sindsdien niet veranderd. Die is nog steeds 3,8. In 2000 was het maximale salaris zo ongeveer 112.000 gulden. Nu ligt dat op 104.000 euro. De directeuren zijn, memoreert hij, in 2000 uit de cao gestapt en zijn vervolgens hun eigen salarissen in rap tempo gaan verhogen. Wij zeggen nu: kom terug in de cao, dat kan goed want daarmee is niets raars gebeurd. Alleen het management is in de tussentijd uit de bocht gevlogen.”

Wettelijke grens

Dat het Aedes-bestuur bestaat uit corporatiedirecteuren, die dus voor zichzelf een drastische salarisverlaging zouden moeten bezegelen, vergroot de kans dat zijn voorstel enthousiast wordt onthaald niet, begrijpt hij ook wel. “De leden van het Aedes-bestuur zitten gemiddeld 30.000 euro boven de wettelijke grens van dit moment”, meent hij te weten. Een wettelijke grens waarvoor weliswaar een overgangstermijn geldt, maar die wat hem betreft sowieso nog veel te hoog is. “We hebben d e afgelopen tijd niet gezien dat door die hoge salarissen ook beter is gepresteerd dan vroeger.” Integendeel, wijst hij op de bevindingen van de parlementaire enquête hierover. “Misschien trekken die hoge salarissen wel juist de verkeerde mensen naar de sector.”

Wat Aedes betreft worden de cao-lonen in de branche marktconform, wat betekent dat vooral een veer moet worden gelaten in de laagste schalen. Die zouden namelijk ongeveer 10 procent te hoog zijn. Ook in de pensioensfeer zou het een tandje minder kunnen. Los van de cao snijden corporaties ook nog in de secundaire arbeidsvoorwaarden, telt Osinga hoe de schade voor zijn achterban oploopt.

Markt

Aedes kijkt volgens hem ten onrechte voortdurend naar de markt. “Corporaties zijn geen marktpartijen.” Reden, schetst hij, waarom de salarisopbouw binnen de cao relatief vlak is. Eerder de te hoge directiesalarissen drijven in zijn ogen de algemene kosten onnodig op.

Reageer op dit artikel