nieuws

‘Vijftigers moeten hun huis aanpassen’

woningbouw

‘Vijftigers moeten hun huis aanpassen’

Ouderen wonen in de toekomst langer zelfstandig. Daarom moeten huizen op grote schaal worden aangepast aan hun behoeften. Voor vijftigplussers met een eigen huis is nu de tijd aangebroken daarvoor maatregelen te treffen, zo viel te horen tijdens een bijeenkomst van ouderenorganisatie ANBO.

In het rijk geornamenteerde zaaltje van Sociëteit De Witte aan Het Plein in Den Haag luisteren vertegenwoordigers van de ANBO, de belangenorganisatie voor senioren, corporaties, politici en wetenschappers naar een lezing van Frank van Dam, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De lust om te verhuizen, zegt hij , daalt naarmate de jaren klimmen. Als voorbeeld noemt hij zijn moeder. Negentig jaar is ze en nog steeds woont ze in hetzelfde huurappartement dat ze in 1970 met haar gezin betrok. Toen woonden er vijf mensen. Nu nog een. Enkele jaren geleden is haar huis aangepast aan de specifieke behoeften van senioren.

Langer zelfstandig wonen

Op dat gebied staat Nederland nog veel te wachten, verwacht de ANBO. Zeker waar het gaat om eigenaar-bewoners. Zij zijn nog minder dan huurders bereid te verhuizen. Daarom zal bij hen de behoefte aan aanpassingen van de woning groeien. En dat is al op korte termijn te verwachten want de bevolking vergrijst en het regeringsbeleid is er op gericht ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Iets dat overigens ook een wens is van een meerderheid van de senioren, stelt de belangenorganisatie. Maatregelen die langer zelfstandig wonen mogelijk maken, zijn daarom onontbeerlijk.

ANBO heeft op dat punt uiteenlopende wensen. Variërend van het aanleggen van domotica tot het op grote schaal aanpassen van bestaande huizen. Onderzoeker Van Dam voegt daar aan toe dat nieuwe huizen meteen levensloopbestendig kunnen worden gebouwd. En ook is het van belang, zegt hij, dat de woonomgeving wordt aangepast zodat er bijvoorbeeld voldoende voorzieningen zijn.

Onvoldoende geld

Het klinkt als goed nieuws voor de bouwsector. De bestaande woningvoorraad omvat ruim 7,5 miljoen huizen. En daaraan valt veel te verbeteren. De situatie is echter minder rooskleurig dan op het eerste gezicht lijkt, zo wordt duidelijk uit het relaas van Van Dam. Niet alleen wil het merendeel van de ouderen niet verhuizen, daar komt bij dat senioren met een eigen huis veelal onvoldoende geld hebben om hun stulp te laten verbouwen. Trouwens, lang niet alle ouderen bezitten een huis. Hoe deze problematiek aan te pakken?

De deelnemers aan het overleg verwachten geen van allen zo voor de vuist weg het gouden idee te kunnen overleggen. Wel worden er voorstellen gedaan. Zo oppert VVD-Kamerlid Roald van der Linde dat ouderen graag willen verhuizen, mits hen een goed alternatief wordt aangeboden. Een gedachte die door onderzoeker Van Dam op basis van onderzoeksgegevens van de hand wordt gewezen. Een andere mogelijkheid is om de huidige generatie vijftigers ertoe te brengen hun woningen nu al aan te laten passen aan hun behoeften van straks.

Ei van Columbus

Een goed moment daarvoor is volgens Friso de Zeeuw, directeur Bouwfonds, het moment dat de kinderen uitvliegen. Dan staan er uiteindelijk sowieso grote veranderingen op stapel. Ook dit idee blijkt echter niet het ei van Columbus. Daarvoor is de groep ouderen te weinig homogeen. Hoe het dan wel verder moet, blijft vooralsnog onderwerp van discussie. Wat niet wegneemt, vindt de ANBO, dat de tijd dringt en maatregelen niet lang op zich mogen laten wachten.

Reageer op dit artikel