nieuws

Meer invloed voor de gebruiker

woningbouw

Meer invloed voor de gebruiker

Consumentenorganisaties hameren er bij minister Blok op dat de positie van huizenkopers moet worden versterkt. “Als de accu van je auto kapot is, zegt het autobedrijf toch ook niet: die hebben wij van Varta, ga daar maar naartoe.”

Het is een verhaal dat al langer rondzoemt: eindgebruikers moeten meer te zeggen krijgen over hun woning. Twee weken geleden brachten de Woonbond en VACpunt Wonen advies uit aan minister Blok. De belangrijkste boodschap: de consument wil invloed kunnen uitoefenen op bouwers, regel dat bij wet.

Blok zit al langer op dat spoor. Hij heeft zelfs verstrekkende plannen om het Burgerlijk Wetboek aan te passen. De bedoeling is dat consumenten waar voor hun geld krijgen en eenvoudiger met hun klachten bij aannemers terecht kunnen.

Geen principieel verzet

Bouwend Nederland heeft grote moeite met dat plan. De Aannemersfederatie (AFNL) zit er ook niet op te wachten, maar zal niet langer tegenspartelen: “We zullen ons er niet principieel tegen verzetten”, verklaart Wim van der Maas, directeur van de AFNL.

Jaap Overeem, directeur-bestuurder van VACpunt Wonen, hoopt dat Blok zijn plannen doorzet. In zijn ogen is de positie van de huizenkoper op het ogenblik zwak. Volgens hem zijn er tientallen voorbeelden van situaties waar de onwetende consument het nakijken heeft. Dat kan zijn inziens zelfs tot gevaarlijke situaties leiden.

Overeem noemt als voorbeeld de nieuwbouwwoningen die zijn uitgerust met CO2-gestuurde ventilatiesystemen. “Het zijn prachtige installaties, maar bij gebrek aan informatie weet een consument vaak niet hoe ze werken. Met als gevolg dat zijn installatie uitstaat. Zonder dat hij er erg in heeft, komt zijn gezondheid daardoor in het geding.”

Misbruik

De bouwsector neemt consumenten en gebruikers onvoldoende serieus, vindt Overeem: “Wij hebben veel voorbeelden, waarbij aannemers misbruik maken van de kennisachterstand bij gebruikers. Een koperswens wordt vaak afgedaan met het argument: wat u wilt kan niet volgens het Bouwbesluit. Daarna valt de discussie stil. We moeten naar een situatie toe waarin de consument aan het stuur zit en kan zeggen: dit is wat ik wil en ik verwacht deze kwaliteit.”

Weinig invloed op het eindproduct, onduidelijkheid over garanties, niet één aanspreekpunt maar meerdere. Ook Vincent van den Broek, directeur van Smit’s Bouwbedrijf dat zich “van oudsher richt op consumenten”, signaleert dat de koperspositie gemiddeld genomen zwak is. “Dat is eigenlijk van den zotte. Als je een woning van twee of drie ton aanschaft, moet je daar iets van mogen vinden.” De bouwdirecteur gelooft echter niet dat nieuwe regels de consument verder helpen.

Meepraten

Voor Overeem staat een ding vast. “Wonen is een recht. De consument moet ook het recht krijgen om te mogen meepraten over zijn product. Nu wordt er in tien maanden tijd, zonder betrokkenheid van de consument, een woning neergezet, waar hij vervolgens veertig jaar in moet

Lees meer in het artikel ‘Eindgebruikers moeten meer zeggenschap krijgen’

Reageer op dit artikel