nieuws

Aanjaagplan lauw ontvangen

woningbouw

Aanjaagplan lauw ontvangen

Het plan van VVD en PvdA om de woningbouw aan te jagen, kan op lauwe reacties rekenen van de belangenorganisaties voor vastgoedeigenaren.

Koepelorganisatie Vastgoed Belang is zelfs uitgesproken teleurgesteld. “Het is een hoop opwinding over weinig. Het nieuws dat gesuggereerd wordt; kantoren tot appartementen ombouwen in het luxe-segment, dat kan nu ook al. Transformatie is zo duur, dan kun je niet onder de 600 euro huur uitkomen. Kortom, de meeste woningen die nu gerealiseerd worden in getransformeerde gebouwen zijn nu al geliberaliseerd, dus vrijgesteld van de verhuurdersheffing en het Woningwaarderingsstelsel.” De suggestie van studentenwoningen schuift hij terzijde. “Er is behoefte aan 40.000 keurige appartementen en eengezinswoningen. De markt is er, het wordt alleen niet gebouwd omdat de businesscase onaantrekkelijk is.”

Verhuurderheffing terugdraaien

Coalitiepartijen VVD en PvdA presenteerden gisteren een plan om woningen in getransformeerd vastgoed te ontheffen van de verhuurderheffing en het WWS. Bovendien hoeven corporaties bij vervangende nieuwbouw geen heffing te betalen voor woningen die ze extra terugbouwen.

Achtergesteld

Frank van Blokland, voorzitter van de IVBN (Vereniging voor Institutionele Vastgoedbeleggers) juicht beide voorstellen toe, zij het lauwtjes. “Ik wil een gegeven paard niet in de bek kijken. Het scheelt dat de WWS-voorschriften van tafel kunnen, maar die hele verhuurdersheffing is natuurlijk een onding. ”Hij vindt dat institutionele beleggers achtergesteld worden op corporaties die korting krijgen op de te betalen verhuurdersheffing als zij sociale woningbouw in getransformeerde kantoren realiseren. “Wij bouwen met name in de geliberaliseerde sector en krijgen dat voordeel niet.” Het plan om de extra vervangende nieuwbouw een ontheffing te geven van de verhuurdersheffing lijkt hem weinig effectief. “Bij sloop wordt meestal minder teruggebouwd, niet meer.”

Vastgoedbelang stelt voor de maatregel verder uit te breiden: de vrijstelling van de verhuurdersheffing en het WWS moet ook van toepassing zijn voor de nieuwbouw van woningen met een huur tot 700 euro van particuliere beleggers. “Daarmee kunnen we 20.000 tot 40.000 woningen bouwen die anders niet gebouwd zouden worden, dus daarom is het budgetneutraal.” Bouwend Nederland is ondertussen blij met de plannen.

Reageer op dit artikel