nieuws

Onrendabele top neemt af door goedkoper bouwen

woningbouw Premium

Onrendabele top neemt af door goedkoper bouwen

Corporaties bouwen sinds 2010 met een veel lagere onrendabele top dan daarvoor. Dat komt vooral doordat de bouwkosten per woning de afgelopen jaren fors gedaald zijn.

Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau Rigo. Volgens de onderzoekers is de onrendabele top gedaald van 100.000 euro per nieuwgebouwde woning in 2010 tot 71.000 euro in 2013. De onrendabele top is het verschil tussen de investering in nieuwbouw en de kosten om de woning te bouwen, onderhouden en beheren.

De belangrijkste oorzaak is dat de huuropbrengsten harder zijn gestegen dan de stichtingskosten. Vooral de bouw zelf is goedkoper geworden, de grondprijzen bleven stabiel. Woningbouwverenigingen bouwden de afgelopen jaren kleinere en minder luxe woningen met “minder architectonische kwaliteit”. Daarnaast is het soort woningen dat corporaties bouwen veranderd: eengezinswoningen zijn populair, appartementen minder.

Tijdelijk

Corporaties profiteerden ook van de standaardisering in de bouw, bijvoorbeeld door middel van woningbouwconcepten. Ook was de concurrentie onder aannemers groot. “Dit is een duurzame trend als aannemers tegen lagere kosten bouwen”, aldus de onderzoekers. “Werken aannemen onder de kostprijs is van tijdelijke aard.”

In 2014 en 2015 “lijken” de bouwkosten weer te gaan stijgen. De onderzoekers verwachten echter dat deze voorspelling nog naar beneden bijgesteld wordt.

Onderzoek Fakton

Rigo deed onderzoek in opdracht van minister Blok (wonen). Hij liet twee rapporten opstellen. Uit het andere onderzoek, uitgevoerd door Fakton, blijkt dat een ‘rendabele sociale huurwoning’ een grondgebonden woning is met bij voorkeur een schuin dak. De grond mag – bouwrijp – niet meer dan 20.000 euro kosten. De overige stichtingskosten mogen niet hoger zijn dan 80.000 euro. De huur moet minimaal 675 euro per maand bedragen en de exploitatiekosten mogen niet hoger zijn dan 1800 euro per jaar.

Reageer op dit artikel