nieuws

‘Ontwikkelaar hard nodig’

woningbouw

‘Ontwikkelaar hard nodig’

Gebiedsontwikkeling ligt grotendeels stil door de recessie. Particulier opdrachtgeverschap daarentegen is een succes. Daarmee lijkt de rol van de traditionele projectontwikkelaar uitgespeeld. Niets is minder waar vindt Hans-Hugo Smit, senior projectleider bij Platform31 .

Het beeld dat veel mensen hebben van projectontwikkelaars moet nodig worden bijgesteld, zegt Hans-Hugo Smit. “Projectontwikkelaars worden veelal gezien als snelle jongens die even een bouwplan lanceren. Ze worden onverschillig geacht voor de wensen van de consument, strijken een hoop geld op, spoeden zich naar het volgende project en daar begint dan alles weer opnieuw. Dat beeld is verkeerd en dient nodig bijgesteld te worden. Als er al ooit snelle jongens in de wereld van projectontwikkeling zijn geweest, zijn ze nu verdwenen. In de huidige marktomstandigheden zouden ze zich nooit staande kunnen houden.”

Smit spreekt uit ervaring. Gedurende vijftien jaar was hij marktanalist en conceptontwikkelaar bij de projectontwikkelaars MAB en Bouwfonds. “In die tijd heb ik geleerd dat projectontwikkelaars zich wel degelijk verdiepen in wat consumenten willen. Hun grondhouding is er niet een van even onze zakken vullen en verder voelen we ons niet verantwoordelijk. Ze proberen juist om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de klant.”

Ze lopen daarbij aan tegen een voornaam kenmerk van de huidige recessie: grootschalige projectontwikkelingen komen nauwelijks van de grond. De tijd van het aankopen van grote stukken grond en daarvoor al bij voorbaat nauw omlijnde plannen bedenken is voorbij. Tegenwoordig staan kleinschalige ontwikkelingen centraal, die in fases worden gerealiseerd en waarbij het eindbeeld veelal nauwelijks bekend is. Ook kleinschalige bouwprojecten in opdracht van particulieren winnen aan populariteit.

Traditionele wegen

“Denk niet dat de rol van de projectontwikkelaar is uitgespeeld”, zegt Smit. “Integendeel, ze zijn hard nodig Neem bijvoorbeeld particulier opdrachtgeverschap. Toegegeven, het is een concept dat aanslaat, maar slechts bij een beperkte groep mensen. Het merendeel van de potentiële huizenkopers bewandelt liever meer traditionele wegen als ze op zoek gaan naar een geschikte woning. En om een huis te bouwen dat goed aansluit bij de behoefte van eindgebruikers, hoef je hem echt niet altijd vanaf het begin er bij te betrekken. Vergis je niet: heel veel van wat de consument wil, is al bekend. Dat neemt niet weg dat projectontwikkelaars wel kunnen leren van wat particulier opdrachtgeverschap voor een aantal mensen aantrekkelijk maakt. Daarom moeten we het succes serieus nemen en de achtergronden bestuderen.”

Volgens Smit is een belangrijke succesfactor van de kleinschaliger ontwikkelingen dat de initiatiefnemers vaak zeer goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van een bepaalde locatie en eveneens goed weten wat er in een bepaalde plaats of regio speelt. “Zulke kennis ontbreekt soms bij de traditionele projectontwikkelaars. Zij kennen weliswaar de mogelijkheden om in een gebied te bouwen, maar van de lokale wensen en behoeften weten ze weinig. Als ze zich meer verdiepen in wat plaatselijk leeft, kunnen ze huizenkopers een zekere mate van maatwerk leveren. Daarnaast kunnen ontwikkelaars nauwer samenwerken met lokale partijen. Dat kan soms weer aanleiding zijn om een deel van een projectontwikkeling te reserveren voor particuliere opdrachtgevers. Daardoor komt de weg vrij om meer grip te krijgen op regionale gebiedsontwikkelingen. Kortom, de rol van de projectontwikkelaar is nog lang niet uitgespeeld.

Reageer op dit artikel