nieuws

Trudo hoogste bedrijfslasten

woningbouw Premium

Trudo hoogste bedrijfslasten

De Eindhovense corporatie Trudo had in 2012 van alle corporaties de hoogste bedrijfslasten: 2.399 euro per woning. Dat is af te leiden uit gegevens die het Centraal Fonds Volkshuisvesting eind vorig jaar openbaar heeft gemaakt.

De bijna vierhonderd corporaties boekten gemiddeld 1.315 euro per woning aan bedrijfslasten. Van de grote corporaties (meer dan 10.000 woningen) had het Rotterdamse Woonbron de hoogste bedrijfslasten: 1.956 euro per woning per jaar.

 

Corporaties Woonpunt in Maastricht en Brabantwonen in Den Bosch hebben na Woonbron de hoogste bedrijfslasten van de grotere corporaties. Studentenhuisvester Duwo had met 529 euro per woning de laagste.

Bedrijfslasten bestaan voor een groot deel uit personeelskosten, maar ook huisvestings- en ICT-kosten tellen mee. Woensdag vormden de bedrijfslasten van corporaties een van de gespreksonderwerpen in de Tweede Kamer. Minister Blok liet zich ontvallen niet tevreden te zijn met de ontwikkeling van deze lasten. Ook stuurt hij erop aan dat corporatiekoepel Aedes de benchmark voor bedrijfslasten openbaar maakt. De minister vergeet echter dat de gegevens al openbaar zijn. Op de website van toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting staat een bestand met bijna alle volkshuisvestelijke en financiële data over 2012.

Uit de gegevens blijkt dat de netto bedrijfslasten van Brabantwonen van de grotere corporaties tussen 2009 en 2012 het snelst is gestegen: met 74 procent. Woonbron sneed in die periode 5 procent van haar lasten weg. Trudo ging juist 8 procent omhoog.

Succesvolste saneerder

De Key was de succesvolste saneerder. De bedrijfslasten zakten van 1.660 naar 1.011. De bedrijfslasten van de 62 grote corporaties lagen gemiddeld op 1.416 euro. Dat is 0,3 procent lager dan drie jaar eerder. Aedes-voorman Marc Calon spoorde de sector in het begin van de crisis nog aan 20 procent van bedrijfskosten weg te snijden.

Een samenhang tussen hoge bouwproductie en hoge bedrijfslasten is er niet. Corporaties die veel bouwen, zoals De Alliantie, Ymere en Eigen Haard hebben gemiddelde lasten. 

Reageer op dit artikel