nieuws

Studenten nieuwe doelgroep voor klushuizen

woningbouw Premium

Schoolgebouwen, kantoorruimte, een voormalige onderwijzershuis en een leegstaand politiebureau worden in Den Haag aangeboden als kluswoning. Wethouder Marnix Norder (wonen) wil een nieuwe doelgroep aanboren, te weten studenten van uiteenlopende studierichtingen.

Zoekt Marnix Norder naar een bepaald type student om kluswoningen aan te verkopen? Studenten bouwkunde van de nabij gevestigde TU Delft bijvoorbeeld. In het souterrain van het stadhuis waar de gemeente Den Haag de zogeheten kluswoningen en kavels verkoopt, schudt de wethouder zijn hoofd. Nee, op dat punt is er geen gericht beleid. “Iedere student is welkom ongeacht waar hij studeert, mits hij een inschrijvingsbewijs van een opleidingsinstituut kan tonen.” In de praktijk zal het vooral gaan om leerlingen van de Haagse Hogeschool. Met een glimach: “Eerlijk gezegd verwacht ik geen massale belangstelling uit Groningen.”

De klussende studenten kunnen zich uitleven in een voormalige schoolmeesterswoning aan de Suze Robertsonstraat, in het hart van de Schilderswijk. Het pand heeft drie etages en wordt opgedeeld in wooneenheden. De gemeente wil het verkopen aan een studentencollectief van minimaal zes personen, die er gezamenlijk 150.000 euro voor betalen. Vervolgens moeten ze het zelf opknappen of het klussen uitbesteden aan een aannemer. Afhankelijk van de woonoppervlakte die ze willen, betalen ze vanaf 20.000 euro. “Het is voor studenten niet eenvoudig geld te lenen van een bank, maar ik verwacht dat er wel ouders zijn die willen bijdragen. Een bijbaantje kan natuurlijk ook helpen”, zegt Norder. Het is voor het eerst dat in Den Haag kluswoningen beschikbaar komen voor studenten. De prijs die ze voor hun onderkomen moeten betalen verschilt niet veel van de huur voor een studentenkamer en heeft als voordeel dat ze kapitaal opbouwen. Uiteindelijk worden ze eigenaar van hun woonruimte. “Maar let op”, waarschuwt de wethouder, “de huizen zijn in de huidige staat niet geschikt voor bewoning. Klushuizen zijn wind- en waterdicht en moeten verder helemaal worden opgeknapt. Daarover maken we bindende afspraken met de kopers.” Hoeveel geld het opknappen kost is niet exact te zeggen. Een medewerker van de gemeente schat dat wanneer de studenten het klussen uitbesteden aan een aannemer, ze per woning zo’n 40.000 euro extra kwijt zijn.

Met de verkoop van klusappartementen aan studenten staat de wethouder meer voor ogen dan het opknappen van oude panden. “De Schilderswijk is een buurt met een specifieke problematiek”, zegt hij, verwijzend naar de krachtwijkstatus van deze volksbuurt. “Door kapitaalkrachtige mensen en jongeren aan de wijk te binden, willen we het gebied als het ware van binnenuit herstructureren.”

Niet alle kluswoningen die de gemeente in de portefeuille heeft, liggen overigens in de Schilderswijk en net zo min zijn ze allemaal bestemd voor studenten. Zo wordt ook een voormalig kantorenpand in het bedrijvengebied De Binckhorst aangeboden aan klussers “Dit is ons grootste kluscomplex en daarmee ook een echte uitdaging.” Het telt 67 kluskavels. Kopers kunnen ze geschikt maken voor bewoning, maar mogen er ook een bedrijfsruimte van maken.

Naast klushuizen biedt de Zuid-Hollandse gemeente verschillende kavels aan voor zelfbouwers. Norder stelt tevreden vast dat particulier opdrachtgeverschap een succes is binnen zijn gemeente. Van de 350 kavels die voor dat doel zijn aangeboden, werden er in korte tijd 340 verkocht. “Daarom brengen we nu nog eens honderd kavels op de markt. Voor mensen met een grote en een kleine portemonnee. Ongeacht hun culturele achtergrond.” De klushuizen en de kavels voor eigenbouw zijn wat betreft Norder de moderne variant van stadsontwikkeling. “Ze gaan tegen aantrekkelijke prijzen met weinig bouwregels en veel mogelijkheden de markt op”, zegt hij. “Het is een ideale kans om op je eigen stukje Den Haag een droomhuis te bouwen.”

Reageer op dit artikel