nieuws

Vaker bouwen zonder vergunning

woningbouw

Vaker bouwen zonder vergunning

Het bouwen van bijgebouwen wordt voor een groot deel vergunningvrij. Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) legt daarmee kritiek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) naast zich neer.

De VNG heeft zich steeds verzet tegen deze versoepeling van de regels. Zij is bang dat de stedelijke binnentuinen worden volgebouwd. Bovendien beperkt het de invloedsfeer van het gemeentelijk bestemmingsplan. Zij hadden graag gezien dat de nieuwe regels alleen gelden voor mantelzorgwoningen. Daarbij leiden deze regels tot een beperking van de vergunningvrije mogelijkheden bij grote achtererven van meer dan 100 vierkante meter.

Overigens is de VNG op veel onderdelen wel tevreden met de veranderingen. “De regels geven meer mogelijkheden mantelzorgvoorzieningen te bouwen, transformatie van kantoren wordt eenvoudiger en er is meer duidelijkheid over verplichtingen in het bestemmingsplan.”

Reageer op dit artikel