nieuws

Corporaties twisten over deal met minister Blok

woningbouw

Corporaties twisten over deal met minister Blok

Corporaties stemmen vandaag voor of tegen de afspraken die Aedes maakte met minister Blok. Voor de bouw maakt de keuze nogal uit, meent Marc Calon, voorzitter van Aedes.

Marc Calon, voorzitter van corporatiekoepel Aedes, hoopt dat de corporaties voor de motie van Havensteder-bestuurder Hedy van den Berk e.a. stemmen. Die motie zegt dat de verhuurdersheffing tijdelijk moet zijn, anders komt de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in het geding. Ook blijft er te weinig geld over om te investeren.

De motie is een reactie op een principe-afspraak die Aedes onlangs met het kabinet maakte. Door de deal mogen corporaties weer dure huur- en koopwoningen bouwen voor stadsvernieuwings- en herstructureringsprojecten, mits er geen marktpartijen in de rij staan. Maar in de afspraken staat ook dat Aedes de verhuurdersheffing accepteert als voldongen feit.

Reageer op dit artikel