nieuws

‘Mijn hele carrière houd ik mij al bezig met hoe mensen wonen’

woningbouw

‘Mijn hele carrière houd ik mij al bezig met hoe mensen wonen’

Jaap Overeem (1956) is onlangs begonnen als directeur-bestuurder bij VACpunt Wonen, de consumentenorganisatie die zich sterk maakt voor verbetering van de gebruikskwaliteit van woningen en woonomgeving. Overeem zat aan beide kanten van de tafel. Hij werkte niet alleen bij ontwikkelaars en vastgoedbedrijven als AM, Heilijgers BAM, Bemog en Strukton, maar ook bij woningcorporaties. Sinds 2010 heeft hij zijn eigen adviesbureau Vitaville Vastgoedmanagement.

Vanwaar deze overstap?

“Het was een heel bewuste keuze. Naast zelfstandige met een eigen bureau ben ik nu tevens vier dagen werknemer bij VACpunt Wonen. In het verleden werkte ik ook vooraan in de bouwketen. Een belangrijk verschil is dat ik bij VACpunt Wonen nog verder naar voren in de bouw- en woonketen zit. VACPunt Wonen is nog nadrukkelijker bezig met de wensen van de consument, nu en in de toekomst.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“Ik heb veel kennis en ervaring op het gebied van wonen. Wonen is toch één van de basisbehoeftes voor iedereen. Vanaf de start van mijn loopbaan ben ik bezig geweest met de vraag hoe mensen wonen. Ik ben ooit begonnen in de volkshuisvesting. Het is eigenlijk een doorgaande lijn die ik vakmatig heb doorgetrokken.”

Wat gaat u precies doen?

“Voor mij zijn er twee speerpunten. Allereerst in relatie met gemeenten, ontwikkelaars en belangenorganisaties meedenken over wat wonen in de toekomst gaat betekenen, wat er gaat veranderen en hoe het betaalbaar én gebruikersvriendelijk blijft. Tegelijkertijd wil ik niet uit het oog verliezen dat we een vrijwilligersorganisatie zijn. We zijn in meer dan tweehonderd gemeenten actief, met in totaal zo’n duizend vrijwilligers. Daar wil ik ook mijn gezicht laten zien, al zal dat niet in één keer lukken.”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?

“Allereerst continuïteit. Verder wens ik dat VACpunt Wonen een steeds grotere rol krijgt. Wij willen in ieder geval betrokken zijn bij de kwaliteit van het wonen en meedenken over regels en bepalingen samen met belangenorganisaties, ontwikkelaars en gemeenten. Onze kracht is dat wij dicht bij de consument staan.”

Wat is een van de meest voorkomende knelpunten in nieuwe huizen?

“De meest actuele zijn wel de afmetingen van woningen, kleine entrees, te smalle hallen engangen en te kleine slaapkamers en bergingen, zo wijst eigen onderzoek uit. En dat de ruimte die installaties innemen steeds meer ten koste gaat van de binnenberging.”

Reageer op dit artikel