nieuws

Elektriciteitsverbruik huurhuis toegenomen

woningbouw

Elektriciteitsverbruik huurhuis toegenomen

Ondanks talloze energiebesparende maatregelen is het elektriciteitsverbruik in huurwoningen toegenomen.

Dat blijkt uit een rapport van corporatiekoepel Aedes over de stappen die corporaties maakten met het energielabel. Het elektriciteitsverbruik nam toe met 1,4 procent.

De hogere elektriciteitsrekening heeft onder meer te maken met de toename van het aantal mechanische ventilatiesystemen en systemen zoals warmteterugwinning, zegt een woordvoerder van Aedes. Niet goed geïnstalleerde of slecht werkende warmte-koudeopslagsystemen hebben ook een negatief effect op de energierekening, legt de zegsman uit: “Dan heb je te maken met systemen die de hele dag water uit de grond oppompen en terugpompen. Soms vraagt dat zoveel elektriciteit dat het milieueffect voor een deel teniet wordt gedaan.”

Reageer op dit artikel