nieuws

Vergrijzing draagt bij aan stagnatie op woningmarkt

woningbouw

Vergrijzing draagt bij aan stagnatie op woningmarkt

De komende vijf tot tien jaar zal vergrijzing tot nog meer stagnatie op de woningmarkt leiden. Daarna komt er juist veel woningaanbod op de markt.

Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. De stagnatie is een gevolg van het feit dat ouderen relatief weinig verhuizen en steeds langer zelfstandig blijven wonen. Demografische gegevens wijzen uit dat na hun tachtigste levensjaar deze ouderen in toenemende mate de woningmarkt gaan verlaten door te verhuizen naar een zorginstelling of als gevolg van overlijden. Die grotere uitstroom zorgt voor een groter vrijkomend aanbod aan woningen, vooral koopwoningen.

Reageer op dit artikel