nieuws

Meer fouten in milieuonderzoeken

woningbouw

Meer fouten in milieuonderzoeken

Het aantal tekortkomingen in milieu-effectrapportages neemt toe.

Bij woningbouwprojecten is het milieurapport in ongeveer zeventig procent van de gevallen incompleet. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Commissie MER.

In 2012 toetste de Commissie MER 121 milieu-effectrapporten. In 66 procent daarvan trof de commissie belangrijke tekortkomingen aan. Dit percentage is hoger dan in voorgaande jaren. Tussen 2008 en 2012 schommelde dit aandeel tussen 50 en 57 procent.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels