nieuws

Verzet tegen woonakkoord houdt aan

woningbouw Premium

Woningcorporaties blijven onverminderd kritisch op het woonakkoord, ook nu blijkt dat de maatregelen volgens een doorrekening van het Centraal Fonds Volkshuisvesting gunstige effecten hebben. Een aantal corporaties is zelfs helemaal niet van plan om de toegestane huurverhoging door te voeren, omdat de kosten voor de vaststelling daarvan hoger zijn dan de baten. Voor de nieuwbouw is dat een slechte zaak.

Met het woonakkoord verzachtte minister Blok (Wonen) de pijn voor de corporaties door de maatregelen in het regeerakkoord. Zo kunnen corporaties het Woningwaarderingsstelsel blijven gebruiken voor het bepalen van de maximale huren, en wordt de verhuurdersheffing verlaagd van 2 naar 1,7 miljard.

Uit de CFV-doorrekening blijkt dat de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhogingen in de jaren tot 2017 1,8 miljard euro kan opleveren. Daarmee is die 1,7 miljard op te brengen, concludeert minister Blok.

Maar aan die conclusies twijfelt hoogleraar en woningmarktonderzoeker Peter Boelhouwer van onderzoeksinstituut OTB. “Wij hebben die cijfers zelf ook doorgerekend, en in principe is het waar dat met deze huurverhogingen een bedrag van 1,8 miljard best gehaald kan worden. Maar wel met de kanttekening dat alle corporaties de maximale verhoging zullen doorvoeren. In de praktijk zal dat nooit gebeuren. Veel corporaties willen hun huurders zo’n forse huurverhoging helemaal niet opleggen.” De doorrekening geeft wel aan dat de inkomsten de eerste twee jaar niet dekkend zullen zijn, maar volgens het CFV kan dat gat door corporaties worden opgevuld met de verkoop van woningen. “In deze markt lijkt me dat wishfull thinking . De woningverkoop zit totaal op slot.”

De vraag is in hoeverre het woonakkoord de nieuwbouw van woningen kan stimuleren. Volgens een berekening van branchevereniging Aedes kan het woonakkoord maximaal 13.000 woningen opleveren, maar volgens de woordvoerder blijven de corporaties onverminderd kritisch. Aedes vindt dat het kabinet de huurders zo een extra belasting oplegt en de corporaties als belastingkantoor gebruikt. “De verhuurdersheffing sluist geld van huurders door naar de schatkist waardoor dat niet kan worden ingezet voor investeringen. Terwijl die broodnodig zijn om de bouw en de economie op gang te houden.”

Boelhouwer nuanceert die positieve effecten op de woningbouw. “Het woonakkoord zal misschien iets meer ruimte bieden voor woningbouw, maar vergeleken met het regeerakkoord is dat niet zo moeilijk. Dat was desastreus.” Corporaties blijven uiterst voorzichtig met bouwplannen. “De 35.000 woningen die in de laatste twee jaar gebouwd zijn worden de komende jaren niet gehaald. Hoe kan het ook anders? Het kabinet dwingt corporaties om bestaande woningen onbereikbaar te maken voor een deel van de doelgroep waar de woningbouwverenigingen in eerste instantie voor bedoeld zijn, alleen maar om dure nieuwbouwwoningen te bouwen.”

Een aantal corporaties heeft al aangegeven dat ze de extra huurverhogingen niet zullen doorberekenen aan de huurders. Volgens directeur Gaaike Euwema van de Groningse corporatie Nijestee heeft dat pragmatische en principiële redenen. “Wij vinden het principieel onjuist dat huur van een woning aan inkomen is gekoppeld. Huur moet afhankelijk zijn van de kwaliteit van een woning. Op die manier zorg je voor een diverse woningmarkt en verschillende inkomens binnen een wijk.”

Het andere bezwaar is een praktische, zegt Euwema. “We moeten nu de huren naar inkomen verhogen volgens de berekening met het Woningwaarderingsstelsel. Maar er is al afgesproken dat die berekening over twee jaar zal plaatsmaken voor de huursombenadering. Dus wij moeten voor die twee jaar een hele bureaucratie optuigen om de gegevens bij de Belastingdienst op te vragen, de huren te berekenen en de bezwaarschriften te behandelen. Want die komen er gegarandeerd. Wij beschermen onze huurders liever nog even tegen deze poolwind totdat er meer duidelijk is. Voorlopig rammelt dit woonakkoord nog aan alle kanten.”

Volgens Euwema lopen de kosten van de verhuurderheffing op tot 7 miljoen. “Daar staat tegenover dat de huurverhoging ons maximaal 35.000 euro zal opleveren.”

Zowel kleine corporaties zoals Woonstichting Nieuwkoop als grote, zoals BrabantWonen rekenen de huurverhoging niet door. Adjunct-directeur Willem van den Berge van Woonpartners, een corporatie uit het Groene Hart, wordt de rompslomp enorm. “De gegevens van de Belastingdienst zijn twee jaar oud, dus er zullen veel bezwaren komen. Bovendien waren de gegevens die de Belastingdienst vorig jaar opstuurde kwalitatief erg slecht. Wij denken dat het beter is om de onrust onder huurders en personeel nog even buiten de deur te houden.”

Reageer op dit artikel