nieuws

‘Nieuwbouw heeft weinig aan woonakkoord’

woningbouw

Aedes heeft becijferd dat corporaties volgend jaar bijna drie maal minder woningen zullen bouwen dan in de afgelopen jaren.

De koepelorganisatie hoopt alsnog op aanpassing van het woonakkoord, “want de nieuwbouw heeft er weinig aan”. Aedes put hoop uit de aankondiging dat de SGP wil wachten op de doorrekeningen van CPB en CFV voordat de uitwerking van het akkoord verder kan. Doorrekeningen moeten de gevolgen in kaart brengen voor de kasstromen van corporaties. Die zijn bepalend of ze leningen krijgen voor investeringen of herfinancieringen.

Uit een voorlopige doorrekening van Aedes blijkt dat corporaties volgend jaar slechts 10.000 tot 13.5000 woningen bouwen.

Reageer op dit artikel