nieuws

WSW stopt borging corporatieleningen

woningbouw Premium

WSW stopt borging corporatieleningen

De negatieve effecten van het voorgenomen kabinetsbeleid voor de corporatiesector zijn zo groot, dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor een groot deel van de bouwplannen geen garantie meer wil geven.

Zonder de borging van kredieten door het WSW kunnen corporaties geen laagrentende leningen afsluiten. Het WSW heeft de plannen uit het regeerakkoord doorgerekend op de gevolgen voor de corporatiesector en ziet een drama in het verschiet. Het ziet er naar uit dat 47 procent van de corporaties in 2013 niet meer voldoet aan het toetsingscriterium van het WSW. Dat betekent dat de financiering van nieuwbouwprojecten vrijwel onmogelijk wordt. Bij ongewijzigd beleid zou dit percentage oplopen naar 89 procent in 2016.

Lees morgen het hele artikel in Dagblad Cobouw

Reageer op dit artikel