nieuws

‘Corporatieheffing schiet doel voorbij’

woningbouw Premium

‘Corporatieheffing schiet doel voorbij’

Een dag na publicatie van de doorrekening van de verhuurdersheffing door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) neemt de roep om aanpassing van het regeerakkoord toe.

Terwijl de belangenorganisaties en politieke oppositiepartijen over elkaar heen vallen om de verhuurderheffing te verwensen, is één ding duidelijk: “De maatregelen schieten aan alle kanten hun doel voorbij”, constateert Jan Fokkema, directeur Neprom. Het kabinet wil met de maatregel de huurmarkt vlottrekken door huren marktconform verhogen, scheefwonen tegengaan en tegelijkertijd de lagere huren beschermen en de sociale woningbouw in stand laten. “Het kabinet heeft de uitwerking van het doel met concrete maatregelen in het regeerakkoord gezet. Daardoor is het regeerakkoord te voorbarig en te gedetailleerd. Je kunt niet al die doelen met één cijfertje, 4,5 procent van de Woz- waarde, vangen”, aldus Fokkema.

Reageer op dit artikel