nieuws

Programma berekent milieulasten project

woningbouw

Programma berekent milieulasten project

Twaalf bouwkostenadviesbureaus hebben een uniforme berekeningswijze van de milieulasten van bouwprojecten ontwikkeld.

Zij stellen het programma gratis ter beschikking via de website ‘bouwprojecteconomie.nl’.

Opdrachtgevers kunnen daarmee een indicatie van de milieulasten krijgen. Volgens het Bouwbesluit moeten bouwaanvragen voor kantoren en woningen vergezeld gaan van zo’n berekening, die de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen weergeeft. De twaalf adviesbureaus zijn allemaal aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bouwkostenadviseurs (NVBK) in Nijkerk. De milieudata van materialen in het programma komen van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.

Reageer op dit artikel