nieuws

Welvaart meest gebaat bij evenwichtig woningmarktbeleid

woningbouw Premium

Welvaart meest gebaat bij evenwichtig woningmarktbeleid

De welvaartsgroei is het hoogste bij politieke partijen die een evenwichtig woningmarktbeleid nastreven. Partijen die zich alleen sterk maken voor huur- of koopwoningen komen uit op een negatieve welvaartsgroei.

Dat blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau. De meest negatieve groei toont de PVV met -0,9 procent. Dit komt omdat deze partij helemaal niets wil doen aan de hypotheekrenteaftrek. De SP volgt met -0,4 procent omdat deze partij de huren wil verlagen. De onvoldoende aanpak van de VVD op de koopwoningenmarkt leidt tot een welvaartsverlies van 0,2 procent.

D66 blijkt het meest evenwichtige beleid voor te staan. Dit uit zich in een welvaartsgroei van 0,1 procent. De hoogste welvaartsgroei wordt behaald door GroenLinks. Dat gaat echter wel gepaard met een forse daling van de huizenprijzen.

Welvaartsgroei betekent overigens niet dat bewoners of eigenaren daarvan profiteren. Dat kunnen ook de corporaties en vaker nog de overheid zijn.

Bekijk de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van het CPB en het PBL

Reageer op dit artikel