nieuws

Stadlander zoekt bouwpartijen voor renovatie 600 woningen

woningbouw

Stadlander zoekt bouwpartijen voor renovatie 600 woningen

Corporatie Stadlander uit Bergen op Zoom is op zoek naar coalities van bouwpartijen die voor 600 woningen in een krimpgebied een duurzaam renovatieconcept kunnen ontwikkelen en aanbieden.

Het renovatieconcept moet een oplossing bieden voor 300 huurwoningen en 300 omliggende particuliere woningen. De woningen zijn gebouwd in de periode 1960-1970 toen een groot deel van de Nederlandse woningvoorraad seriematig werd gebouwd. Veel van de woningen zijn toe aan renovatie.

Corporatie Stadlander volgt geen traditioneel aanbestedingsproces. Er wordt “geëxperimenteerd met processen die optimale condities scheppen voor innovatieve oplossingen die hoge kwaliteit leveren tegen betaalbare prijzen”. Zo spelen onder andere ‘softe criteria’ een rol in de selectie van de coalities van bouwpartijen. Verder wordt kennisdeling onder de aanbiedende partijen essentieel geacht om te komen tot de beste renovatieconcepten.

De aanpak van de 600 woningen vindt plaats binnen het innovatieprogramma Energiesprong. Dit programma wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd door Platform31, een fusieorganisatie tussen KEI, Nicis, Nirov en SEV. Doel is de markt voor energieambitieus bouwen tot ontwikkeling te laten komen door het aanjagen van vraag en aanbod.

Coalities van bouwpartijen die een renovatieconcept willen indienen, kunnen dit doen via inschrijvenprojecten@stadlander.nl

Klik hier voor meer informatie over het renovatieproject

Reageer op dit artikel