nieuws

Achtergrond woningmarkt Meest negatieve van vier 
scenario’s is nu al ingezet

woningbouw

De hoogte van de rente, de inflatie, werkloosheid en het vertrouwen in de financiële markten hebben invloed op de woningmarkt. Het ziet er somber uit.

De Europese schuldencrisis zorgt voor een prijsdaling van koopwoningen, meer vraag naar huurwoningen en meer wanbetaling, executieverkopen en huurachterstanden, weinig nieuwbouw, weinig transacties en lage doorstroming.

Dat concludeert onderzoeksbureau De Ruijter Strategie in een onderzoek naar toekomstige scenario’s voor de woningmarkt.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken inventariseerde het adviesbureau vier mogelijke scenario’s voor de woningmarkt. Van de vier mogelijkheden is er één positieve variant en zijn er drie negatieve scenario’s. De kans dat het positieve scenario zich ontrolt is klein, denken de deskundigen. Het negatieve scenario is namelijk al ingezet. Momenteel vertoont de markt al elementen die zich ook in de vorige drie crises voordeden zoals de hoge olieprijs en de fiscale tekorten van de VS. Op dit moment bevindt de woningmarkt zich in een neergaande trend, die consumenten verder versterken doordat zij hun verwachtingenafstemmen op de prijsdalingen vanaf 2009. Die neergaande trend wordt eerder versterkt doordat overheid, banken en toezichthouders strengere leenvoorwaarden en minder kredietvolume hanteren. Laag consumentenvertrouwen en consumentenbestedingen drukken de economische groei verder. Ook kan de stagnatie op de woningmarkt invloed hebben op de arbeidsmarkt.

Het meest waarschijnlijk volgens de deskundigen is het Japan-scenario door de combinatie van lage rente en economische stagnatie. Hoewel de Nederlandse bevolking nog licht groeit, zijn de overige elementen uit het Japan-scenario goed denkbaar, stellen zij. Door deflatie in combinatie met stagnerende inkomens neemt de reële schuldenlast van huizenbezitters toe. Banken worden daardoor nog huiveriger voor het lenen van geld, en woningen dalen verder in waarde.

De Ruijter adviseert het Rijk om particuliere verhuur makkelijker te maken, hypotheekproducten transparanter te maken en verder te vereenvoudigen en het aflossen van hypotheekschulden te stimuleren.

Reageer op dit artikel