nieuws

Meer eigenbouw in België en Duitsland dan in Nederland

woningbouw

Particulier opdrachtgeverschap voor woningbouw speelt in Nederland nauwelijks een rol. In de buurlanden Duitsland en België daarentegen is eigenbouw aan de orde van de dag. Dat komt naar voren in het rapport ‘Grootschalige of kleinschalige verstedelijking’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Onderzoekers van het PLB vergeleken de situatie in Nederland met die in Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen. Terwijl in de buurlanden het particulier opdrachtgeverschap niets in de weg wordt gelegd, is gebiedsontwikkeling in Nederland vooral een zaak van professionals. Kleine opdrachtgevers komen er slechts met moeite tussen. Daarbij tekenen de onderzoekers aan dat verschillende gemeenten pogen hierin verandering aan te brengen.

Daarbij vragen ze zich af in hoeverre de Nederlandse woningmarkt behoefte heeft aan particuliere opdrachtgevers. “Naast de relatief geringe mogelijkheden om via een kavelmarkt bij het ontwikkelingsproces betrokken te raken, is er in de Nederlandse woningmarkt wellicht ook minder behoefte aan particulier opdrachtgeverschap.

In dat verband wijzen ze op het afwijkende karakter van de Nederlandse woningmarkt in vergelijking met Vlaanderen en Noordrijk-Westfalen. “In Nederland is de woningmarkt als dynamisch te typeren, die in Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen als statisch.” Daarmee bedoelen ze dat Nederlanders op relatief jonge leeftijd een huis kopen en verhuizen als hun levensomstandigheden door bijvoorbeeld de geboorte van kinderen zijn gewijzigd. In een statische woningmarkt daarentegen blijven mensen langer in hun huis wonen. De woning wordt gezien als een oudedagsvoorziening.

In die situatie is het dan ook van belang dat het huis vooral naar eigen inzicht wordt gebouwd. De woning wordt in principe niet doorverkocht zodat er ook geen zorgen zijn over de verkoopbaarheid van het pand.

Reageer op dit artikel