nieuws

EU-comité maakt zich sterk voor budget steden

woningbouw Premium

EU-comité maakt zich sterk voor budget steden

Het Comité van de Regio’s van de Europese Unie zet alles op alles om ervoor te zorgen dat de Europese gelden voor de steden op peil blijven. Vele miljarden dreigen daar te verdwijnen, aldsu Flocas Clucas van het comité.

“De regeringen die we tot nu toe hebben ontmoet, willen het budget in de periode 2014-2020 met 100 miljard euro verlagen. Dat heeft zonder meer effect op onze mogelijkheden nieuwe business te creëren en daarmee banen in de steden”, zegt Flo Clucas. Zij is raadslid en Liverpool en voorzitter van de adhoc-commissie voor het EU-budget van het comité. Zij heeft echter een bondgenoot gevonden in het Europees Parlement dat in meerderheid een dergelijke verlaging van het budget voor de steden niet ziet zitten. De afgelopen jaren zijn vele miljarden Europees gelden naar de steden gegaan om ervoor te zorgen dat die leefbaar blijven. Zonder dat budget dreigt verloedering en sociale uitsluiting van groepen stedelingen. Dit knelt temeer omdat inmiddels het grootste deel van de bevolking in stedelijk gebied leeft. In Nederland geldt dat bijvoorbeeld voor 71 procent van de bevolking. Volgens Clucas dreigen de steden daarnaast nog meer geld kwijt te raken. Er gaan stemmen op die willen dat niet op tijd besteed geld terugvloeit naar de EU-kas en daarmee grotendeels naar de lidstaten. “Dat is eenvoudigweg oneerlijk en doet geen recht aan het gelijkheidsbeginsel. Regio’s en steden die EU-gelden uitgeven volledig volgens de regels, kunnen niet onderworpen worden aan dit soort strafmaatregelen. De structuurfondsen moeten te allen tijde een factor van zekerheid en stabiliteit zijn om meerjarige ontwikkelingstrategieën te ondersteunen”, vindt zij. De komende tijd zal het comité dan ook goed gebruiken om samen met het Europees Parlement bij de regeringen van de lidstaten nogmaals het belang van de EU-gelden voor de steden te benadrukken.

Reageer op dit artikel