nieuws

Vraag naar woonruimte voor migranten groeit

woningbouw Premium

Vraag naar woonruimte voor migranten groeit

Op steeds meer plekken is behoefte aan woonruimte voor arbeidsmigranten uit de Europese Unie. Vooral tijdelijk wonen wordt gevraagd.

Het aantal arbeidsmigranten uit landen in de Europese Unie, in 2009 zo’n 300.000, zal naar verwachting alleen nog maar stijgen. Nu al is vaak hun huisvesting bedroevend en in strijd met alle regels. Voor de rijksoverheid, lagere overheden en koepelorgansaties van uitzendbureaus en corporaties reden een nationale verklaring te ondertekenen met als doel aan de schrijnende situatie een einde te maken. Inmiddels heeft de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) vijf projecten op stapel staan die relatief simpel kunnen worden uitgevoerd.

Lees de nationale verklaring huisvesting van EU-arbeidsmigranten

Reageer op dit artikel