nieuws

Corporaties krimpen door huurtoeslag

woningbouw

Corporaties krimpen door huurtoeslag

De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot moet flink afslanken. Een personeelsreductie van 10 procent is onvermijdelijk, heeft bestuurder Gerard Anderiesen laten weten.

De verkleining van de organisatie is het gevolg van de jaarlijkse aanslag vanaf 2014 van 11 miljoen euro voor de huurtoeslag.Het huidige Stadgenoot heeft ruim vierhonderd werknemers. Gedeeltelijke afwenteling op het personeelsbestand is volgens Anderiesen onvermijdelijk. Hij rekent op 3 miljoen euro aan extra huurinkomsten. Vijf miljoen denkt Stadgenoot te kunnen vinden door verlaging van de vastgoedgebonden kosten. De rest moet komen uit afname van de organisatiekosten.De nieuwe overheidsheffing gaat ook de andere Amsterdamse corporaties veel geld kosten. Met personeelskrimp tot gevolg. Zo verwacht bestuursvoorzitter Roel Steenbeek van Ymere jaarlijks “een krankzinnig bedrag 24 miljoen euro” te moeten betalen. Hij houdt het voor mogelijk dat het kabinet bij nieuwe bezuinigingen de aanslag nog zal opschroeven tot misschien wel 30 miljoen euro of meer. Ymere rekent op dit moment diverse scenario’s door over de hoogte van de investeringen, de kosten en de hoogte van de huren. “We hebben al een bezuinigingsronde achter de rug. Nu is de vraag aan de orde of we de organisatie nog verder kunnen aanpassen. Wij zullen een nieuwe afweging moeten maken tussen centrale en decentrale taken, maar het is niet realistisch om te denken dat we zo tien miljoen kunnen besparen op de personeelskosten. Dan zullen we van bepaalde activiteiten afscheid moeten nemen,” aldus Steenbeek. Minder investeren in woningbouw lijkt hem vervolgens onvermijdelijk.Ook Eigen Haard kijkt naar de mogelijkheden van een efficiëntere personeelsbezetting. Daar wordt de aanslag op 17 miljoen euro becijferd.

Reageer op dit artikel