nieuws

Bouw nodig voor migranten

woningbouw Premium

Op steeds meer plekken is behoefte aan woonruimte voor arbeidsmigranten uit de Europese Unie. Vooral tijdelijk wonen wordt gevraagd.

Het aantal arbeidsmigranten uit landen in de Europese Unie, in 2009 zo’n 300.000, zal naar verwachting alleen nog maar stijgen. Nu al is vaak hun huisvesting bedroevend en in strijd met alle regels. Voor de rijksoverheid, lagere overheden en koepelorgansaties van uitzendbureaus en corporaties reden om een nationale verklaring te ondertekenen met als doel aan de schrijnende situatie een einde te maken. Inmiddels heeft de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) vijf projecten op stapel staan die relatief simpel kunnen worden uitgevoerd. Die lopen uiteen van het geschikt maken van een leegstaand kantoorpand in de Haagse Binckhorst voor tijdelijke bewoning, tot kleinschalige nieuwbouw in de gemeente Horst aan de Maas. Dat laatste stuit op op bezwaren vanuit Limburg. Bestuurder Wim Hazeu van Wonen Limburg ziet er bijvoorbeeld niets in. Limburg kampt met een forse krimp. Nú is er wel vraag naar nieuwbouw, maar is nieuwbouw wel verstandig?, vraagt Hazeu zich af. “Je bouwt immers voor leegstand op de langere termijn.”

Drie soorten Polen

In Limburg wonen naar schatting 12.000 arbeidsmigranten uit de landen uit Midden- en Oost-Europa, de MOE-landen, meest Polen. Ze zijn vaak illegaal gehuisvest en veel woonvoorzieningen verkeren in slechte staat. Dat bleek nog eens uit recent onderzoek door Wonen Limburg. Volgens de gemeente Venray zijn er in Noord-Limburg alleen al zeker duizend woningen nodig voor de naar schatting 3500 MOE-landers. Dat zou een investering vergen van circa 100 miljoen euro. Er zijn drie soorten Polen, aldus Hazeu. Kortblijvers, de mensen die langer blijven en Polen die zich hier willen vestigen. Wonen Limburg is er vooral voor die laatste groep. De corporatie heeft het afgelopen jaar zo’n 120 tot 130 arbeidsmigranten een huurhuis gegeven. Voor de langerblijvers wordt gezocht naar bestaand vastgoed, dat verhuurd wordt via uitzendbureaus. In Venray is een initiatief voor de bouw van een Polenhotel. Ook de voormalige psychiatrische inrichting Sint Anna in Venray zou vertimmerd kunnen worden tot huisvesting voor Polen.

Reageer op dit artikel