nieuws

Corporatie legt bouw project Stadsoevers stil

woningbouw

Corporatie legt bouw project Stadsoevers stil

Woningcorporatie Aramis AlleeWonen ziet geen kans betaalbare huurwoningen te bouwen in het project Stadsoevers in Roosendaal.

In de nieuwe woonwijk, een voormalig industrieterrein, staan 900 woningen gepland. Gezien de verwachte ontwikkelingen op de woningmarkt, die Aramis afleidt uit een aantal recente Roosendaalse woningmarktonderzoeken, heeft de corporatie besloten niet meer te investeren in woningen in Stadsoevers. Aramis vreest dat het grote aantal woningen in de nieuwe wijk leidt tot overprogrammering, die bovendien ten koste gaat van de rest van de stad.

Lees meer over het project Stadsoevers in Roosendaal

Reageer op dit artikel