nieuws

Uneto-VNI wijst installateur de weg in de zorg

woningbouw Premium

Uneto-VNI wijst installateur de weg in de zorg

De installateur kan met technische voorzieningen mensen helpen langer zelfstandig te wonen.

Daarbij ondersteunt Uneto-VNI de installateur met ‘het pakketje zorg’. Het ‘pakketje’ bevat een stappenplan, trainingen en aanwijzingen hoe een modelwoning gebruikt kan worden. Uneto-VNI rekent met het grootschalig levensloopgeschikt maken van woningen zijn leden ruim 2,5 miljard aan verwachte extra omzet voor.

Het zou om een kleine 400.000 woningen gaan die moeten worden aangepast aan de behoeften van hun bewoners. Uneto-VNI ontwikkelde met TNO een digitaal stappenplan waarmee de installateur kan bepalen wat iemand met een specifieke beperking nodig heeft en hoe de benodigdheden kunnen worden gerealiseerd.

Hiervoor is de website www.stappenplanzorgwoning.nl/ opgezet.

Video: Kansen voor groei

Bron: Uneto-VNI.

Reageer op dit artikel