nieuws

Provinciebestuur Zeeland ziet niets in leegstandtax

woningbouw Premium

Gedeputeerde Staten van Zeeland zien niets in een leegstandbelasting.

Deze belasting is een idee van Provinciale Staten. Het zou moeten dienen als middel om lange leegstand van panden zo veel mogelijk te voorkomen en met de opbrengst zou sloop van leegstaande panden betaald kunnen worden. GS wijzen er op dat Zeeland een ontspannen woningmarkt kent en dat Zeeuwse overheden erg op nieuwbouw georiënteerd zijn. Dan is het volgens hen niet zinvol de particuliere huizenbezitter met een belasting te straffen voor leegstaande panden.

In België bestaat al wel een leegstandtax. Volgens het provinciebestuur is dit echter niet zonder meer een succes. De administratieve lasten zijn hoog en het is lastig om de regels uit te voeren en te handhaven.

Reageer op dit artikel